Astudiaethau Achos

 Mae Rhentu Doeth Cymru yn sicrhau bod landlordiaid wedi’u cofrestru a landlordiaid ac asiantau sy’n rheoli wedi’u trwyddedu.

 

Mae’r astudiaethau achos hyn yn datgelu profiadau landlordiaid ac asiantau.  Maent yn rhoi mewnwelediad ac yn disgrifio eu hamgylchiadau penodol ac sut mae Rhentu Doeth Cymru wedi’u cefnogi.

Landlordiaid

Asiantau

Cyweithio