Astudiaethau Achos

 

Mae Rhentu Doeth Cymru yn sicrhau bod landlordiaid wedi’u cofrestru a bod landlordiaid ac asiantau sy’n rheoli eiddo wedi’u trwyddedu.

 

Mae’r astudiaethau achos hyn yn rhannu profiadau landlordiaid ac asiantau. Maent yn rhoi mewnwelediad ac yn disgrifio eu hamgylchiadau penodol ac sut mae Rhentu Doeth Cymru wedi’u cefnogi.

Landlordiaid

Asiantau

Cyweithio