Astudiaethau Achos Landlord

Andrew Jordan, Landlord Preifat, Penarth

Fel landlord a oedd yn hunan-reoli, roedd Andrew Jordan yn gwybod bod angen iddo ymgymryd â hyfforddiant gyda Rhentu Doeth Cymru.

Ar hyn o bryd, mae Andrew yn gosod 3 fflat yn breifat sydd wedi’u creu yn sgil ailwampio safle cyn-siop yng Nghaerdydd. Mae hefyd yn datblygu 9 o fflatiau ychwanegol a fydd yn barod yn ddiweddarach eleni. Fodd bynnag, er ei fod yn landlord profiadol dros ben, roedd Andrew yn falch iddo roi o’i amser i fynychu un o ddiwrnodau hyfforddiant Rhentu Doeth Cymru yng Nghaerdydd.

“Byddwn yn argymell hyfforddiant Rhentu Doeth Cymru ac roeddwn o’r farn bod y cwrs yn ddefnyddiol iawn. Mae ein hyfforddwr wedi gweithio fel asiant felly roedd yn gallu defnyddio ei brofiadau ei hun a chynnig cyngor arbenigol wrth ateb ein hymholiadau."

Er gwaethaf ei amserlen heriol yn rhedeg busnes, datblygu fflatiau a gweithio fel landlord dros lawer o denantiaid, bydd y ffaith ei fod wedi rhoi o’i amser i fynychu'r hyfforddiant yn talu ar ei ganfed i Andrew yn y dyfodol.

“Rydym yn gwybod bod angen i landlordiaid sy’n rheoli fynychu hyfforddiant a bod pawb yn byw bywydau prysur iawn y dyddiau hyn, ond roedd y rhyngweithio a’r cydweithio a oedd ynghlwm wrth fynychu’r cwrs yn gwneud y profiad yn un defnyddiol dros ben.

“Yn gyffredinol, roedd hi'n werth mynd i'r cwrs a nawr gallaf fynd â'r wybodaeth o'r sesiwn hyfforddiant i'r eiddo yr ydw i'n eu gosod ar hyn o bryd ac yn y dyfodol."