Llyfrgell Adnoddau

Ar y dudalen ganlynol mae nifer o ddogfennau y gellir eu lawrlwytho a allai fod o gymorth i bobl.

Cysylltwch â ni os oes arnoch angen unrhyw rai o’r deunyddiau hyrwyddo isod mewn fformat ffeil gwahanol, neu os ydych am dderbyn fersiynau copi caled.


Canllawiau Cwsmeriaid

Crynodeb Deddfwriaethau Tai y DU Mehefin 2018

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Cydymaith Ffioedd Rhentu Doeth Cymru

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Mewngofnodi i’ch cyfrif

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Proses Gofrestru Ar-Lein

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Sut i fewnforio mwy nag un eiddo cofrestredig i’ch cofrestriad

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Sut i wneud cais am drwydded asiant ar-lein

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Templed Rheoli Eiddo Ar Gyfer Asiantiaid

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Canllawiau Gwybodaeth i Landlordiaid ac Asiantau

5 Cam i Asesiad Risg Diogelwch Tân (Saesneg yn Unig)

Cyhoeddwyd gan: Y Wasanaeth Dân

A-Y o Gydraddoldeb ac Amrywiaeth i Landlordiaid Preifat

Cyhoeddwyd gan: Drysau Agored

Byddwch yn barod am llifogydd

Cyhoeddwyd gan: Cyfoeth Naturiol Cymru

Cadw Cyffuriau Anghyfreithlon o Eiddo Rhent: Canllaw i Reolwyr Eiddo (Saesneg yn Unig)

Cyhoeddwyd gan: Heddlu De Cymru

Carbon Monocsid: Cyngor Diogelwch Llywodraeth Cymru

Cyhoeddwyd gan: Llywodraeth Cymru

COVID-19: Nodyn i’r Sector Rhentu Preifat o Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio Llywodraeth Cymru

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

COVID-19: Rheoli eich rhwymedigaethau iechyd a diogelwch

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Credyd Cynhwysol: Prif awgrymiadau ar gyfer landlordiaid

Cyhoeddwyd gan: Adran Gwaith a Phensiynau

Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd Etc.) (Cymru) 2019: Canllawiau i landlordiaid ac asiantaid

Cyhoeddwyd gan: Llywodraeth Cymru

Gweithio gyda Thenantiaid Preifat sy'n Agored i Niwed

Cyhoeddwyd gan: Shelter Cymru

Housing Fire Safety Guidance

Cyhoeddwyd gan: LACORS, CIEH and The Chief Fire Officers Association

Llifogydd - Pwy all helpu?

Cyhoeddwyd gan: Cyfoeth Naturiol Cymru

LLwybr Ymholiadau Tai Credyd Cynhwysol (Saesneg)

Cyhoeddwyd gan: Adran Gwaith a Phensiynau

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Enghreifftiol i Asiantaethau Gosod Tai

Cyhoeddwyd gan: Tai Pawb

Polisi Safonol ar gyfer Anifeiliaid Anwes (y Sector Rhentu Preifat)

Cyhoeddwyd gan: RSPCA Cymru

Poster Tamprwydd a Llwydni

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

RSPCA Cartref i Bawb

Cyhoeddwyd gan: RSPCA Cymru

System Mesur Iechyd a Diogelwch Tai

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Taclo Tipio Cymru

Cyhoeddwyd gan: Cyfoeth Naturiol Cymru

Taflen Tamprwydd a Llwydni

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Cod Ymarfer ar gyfer Deiliaid Trwydded

Cod Ymarfer Landlordiaid ac Asiantau Wedi'u Trwyddedu

Cyhoeddwyd gan: Llywodraeth Cymru

Rhestr wirio cod ymarfer landlordiaid

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Coronafeirws

Cynllun Rhybudd Dyled Cynnar - Poster 1

Cyhoeddwyd gan: Cyngor ar Bopeth Cymru

Cynllun Rhybudd Dyled Cynnar - Poster 2

Cyhoeddwyd gan: Cyngor ar Bopeth Cymru

Cynllun rhybudd dyled cynnar - Taflen

Cyhoeddwyd gan: Cyngor ar Bopeth Cymru

Cylchlythyrau

Cylchlythyr Gaeaf - Chwefror 2020

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Cylchlythyr Gwanwyn - Mai 2020

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Cylchlythyr Haf - Awst 2020

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Cylchlythyr Hydref - Tachwedd 2019

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Deunyddiau hyrwyddo

Canllawiau Brandio

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Ffeithlun Tenant Rhentu Doeth Cymru

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Graffigyn Baner Gwe Rhentu Doeth Cymru 1

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Graffigyn Baner Gwe Rhentu Doeth Cymru 2

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Poster Hyrwyddo i Hysbysebu Rhentu Doeth Cymru i Denantiaid

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Poster Rhentu Doeth Cymru

Cyhoeddwyd gan: Llywodraeth Cymru

Rhentu Doeth Cymru Deiagram

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Taflen Hyrwyddo i Hysbysebu Rhentu Doeth Cymru i Denantiaid

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Taflen Hyrwyddo i Hysbysebu Rhentu Doeth Cymru i Denantiaid (mewn Arabeg)

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Taflen Hyrwyddo i Hysbysebu Rhentu Doeth Cymru i Denantiaid (mewn Portiwgaleg)

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Taflen Hyrwyddo i Hysbysebu Rhentu Doeth Cymru i Denantiaid (mewn Pwyleg)

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Taflen Hyrwyddo i Hysbysebu Rhentu Doeth Cymru i Denantiaid (mewn Rwsieg)

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Taflen Hyrwyddo i Hysbysebu Rhentu Doeth Cymru i Denantiaid (mewn Somalieg)

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Taflen Rhentu Doeth Cymru

Cyhoeddwyd gan: Llywodraeth Cymru

Dogfennau Polisi

Arweiniad Rhentu Doeth Cymru ar Gasglu a Defnyddio Gwybodaeth am Euogfarnau

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Canllaw ar Gymeradwyo Cwrs ac Awdurdodi Darparwyr Hyfforddiant

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Datganiad Arian Asiant Dim Cleient

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Datganiad Un Cleient Dau Eiddo

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Ffurflen Nid yw'r Drwydded yn Ofynnol Rhagor

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Polisi Gorfodi

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Polisi Sylwadau Corfforaethol, Cwynion & Chanmol

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Polisiau preifatrwydd awdurdodau lleol

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Rhyddid Gwybodaeth

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Trefniadau Diogelu Busnes Asiant – Manylion y Darparwr

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Ffurflenni Cais

Ffurflen Awdurdodi Hyfforddwr (i Ddarparwyr Hyfforddiant)

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Ffurflen Cymeradwyo Cwrs (i Ddarparwyr Hyfforddiant)

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Ffurflen Gais Cofrestru Landlord

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Ffurflen Gais Trwydded Asiant

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Ffurflen Gais Trwydded Landlord

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Gwybodaeth i Denantiaid

Canllaw i Denantiaid

Cyhoeddwyd gan: Llywodraeth Cymru

Canllawiau Trydan: Byw Gyda'ch Gilydd (Saesneg yn Unig)

Cyhoeddwyd gan: ESC

Carbon Monocsid: Taflen i Fyfyrwyr (Saesneg yn unig)

Cyhoeddwyd gan: Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch

Cartref i Bawb - Canllaw arfer da rheoleiddio tai rhent preifat ac anifeiliaid anwes (Dwyieithog)

Cyhoeddwyd gan: RSPCA

Ffioedd gosod i denantiaid: canllaw manwl

Cyhoeddwyd gan: Llywodraeth Cymru

Herio Gwahaniaethu

Cyhoeddwyd gan: Drysau Agored

Problemau cyffredin a sut i’w goresgyn

Cyhoeddwyd gan: Drysau Agored

Rhestr Wirio Tenantiaeth Rhentu Doeth Cymru

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Perfformiad a ymchwil

Dangosfwrdd Gorfodi Awst 2020

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Gofynion Hyfforddi adeg Adnewyddu - Canlyniadau'r arolwg

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Holiadur COVID-19 Llywodraeth Cymru - Canlyniadau cychwynnol yr arolwg

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Perfformiad y Ganolfan Gyswllt Awst 2020

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

RDC Dangosfwrdd Hyfforddiant Awst 2020

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

RDC Ystadegau Awst 2020

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Polisi Ffioedd

Polisi Ffioedd 19.04.18

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Trwyddedu

Diogelwch Busnes ar gyfer Amodau Trwydded Asiant

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Gofynion Hyfforddiant Trwyddedu: Canllawiau i Ymgeiswyr

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Math y drwydded ac amodau - Ar gyfer trwyddedau a roddir ar neu ar ôl 1 Gorffennaf 2020

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Math y drwydded ac amodau - Lan at a chan gynnwys 30th June 2020

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Rhestr Wirio Ymweliadau Rheolaidd

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Templed Gweithdrefn/Polisi cwynion ar gyder drwyddedeion RhDC

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

A yw hyn yn berthnasol i mi?

Defnyddiwch ein holiadur rhyngweithiol i'ch helpu i ddeall y gofynion cyfreithiol newydd a sut i gydymffurfio â hwy.

Gwneud cais Mewngofnodi