Llyfrgell Adnoddau

Ar y dudalen ganlynol mae nifer o ddogfennau y gellir eu lawrlwytho a allai fod o gymorth i bobl.

Cysylltwch â ni os oes arnoch angen unrhyw rai o’r deunyddiau hyrwyddo isod mewn fformat ffeil gwahanol, neu os ydych am dderbyn fersiynau copi caled.


Canllawiau Cwsmeriaid Rhentu Doeth Cymru

Cydymaith Ffioedd Rhentu Doeth Cymru

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Mewngofnodi i’ch cyfrif

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Proses Gofrestru Ar-Lein

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Sut i fewnforio mwy nag un eiddo cofrestredig i’ch cofrestriad

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Sut i wneud cais am drwydded asiant ar-lein

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Templed Rheoli Eiddo Ar Gyfer Asiantiaid

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Canllawiau Gwybodaeth i Landlordiaid ac Asiantau

5 Cam i Asesiad Risg Diogelwch Tân (Saesneg yn Unig)

Cyhoeddwyd gan: Y Wasanaeth Dân

Byddwch yn barod am llifogydd

Cyhoeddwyd gan: Cyfoeth Naturiol Cymru

Cadw Cyffuriau Anghyfreithlon o Eiddo Rhent: Canllaw i Reolwyr Eiddo (Saesneg yn Unig)

Cyhoeddwyd gan: Heddlu De Cymru

Carbon Monocsid: Cyngor Diogelwch Llywodraeth Cymru

Cyhoeddwyd gan: Llywodraeth Cymru

Gweithio gyda Thenantiaid Preifat sy'n Agored i Niwed

Cyhoeddwyd gan: Shelter Cymru

Housing Fire Safety Guidance

Cyhoeddwyd gan: LACORS, CIEH and The Chief Fire Officers Association

Llifogydd - Pwy all helpu?

Cyhoeddwyd gan: Cyfoeth Naturiol Cymru

Poster Tamprwydd a Llwydni

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

System Mesur Iechyd a Diogelwch Tai

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Taclo Tipio Cymru

Cyhoeddwyd gan: Cyfoeth Naturiol Cymru

Taflen Tamprwydd a Llwydni

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Cod Ymarfer ar gyfer Deiliaid Trwydded Rhentu Doeth Cymru

Cod Ymarfer Landlordiaid ac Asiantau Wedi'u Trwyddedu

Cyhoeddwyd gan: Llywodraeth Cymru

Deunyddiau hyrwyddo

Canllawiau Brandio

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Ffeithlun Tenant Rhentu Doeth Cymru

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Graffigyn Baner Gwe Rhentu Doeth Cymru 1

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Graffigyn Baner Gwe Rhentu Doeth Cymru 2

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Poster Hyrwyddo i Hysbysebu Rhentu Doeth Cymru i Denantiaid

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Poster Rhentu Doeth Cymru

Cyhoeddwyd gan: Llywodraeth Cymru

Rhentu Doeth Cymru Deiagram

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Taflen Hyrwyddo i Hysbysebu Rhentu Doeth Cymru i Denantiaid

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Taflen Hyrwyddo i Hysbysebu Rhentu Doeth Cymru i Denantiaid (mewn Arabeg)

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Taflen Hyrwyddo i Hysbysebu Rhentu Doeth Cymru i Denantiaid (mewn Portiwgaleg)

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Taflen Hyrwyddo i Hysbysebu Rhentu Doeth Cymru i Denantiaid (mewn Pwyleg)

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Taflen Hyrwyddo i Hysbysebu Rhentu Doeth Cymru i Denantiaid (mewn Rwsieg)

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Taflen Hyrwyddo i Hysbysebu Rhentu Doeth Cymru i Denantiaid (mewn Somalieg)

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Taflen Rhentu Doeth Cymru

Cyhoeddwyd gan: Llywodraeth Cymru

Dogfennau Polisi Rhentu Doeth Cymru

Canllaw ar Gymeradwyo Cwrs ac Awdurdodi Darparwyr Hyfforddiant

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Datganiad Arian Asiant Dim Cleient

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Datganiad Un Cleient Dau Eiddo

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Diogelwch Busnes ar gyfer Amodau Trwydded Asiant

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Math y drwydded ac amodau

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Polisi Gorfodi

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Polisi Sylwadau Corfforaethol, Cwynion & Chanmol

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Rhyddid Gwybodaeth

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Trefniadau Diogelu Busnes Asiant – Manylion y Darparwr

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Ffurflenni Cais

Ffurflen Awdurdodi Hyfforddwr (i Ddarparwyr Hyfforddiant)

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Ffurflen Cymeradwyo Cwrs (i Ddarparwyr Hyfforddiant)

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Ffurflen Gais Cofrestru Landlord

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Ffurflen Gais Trwydded Asiant

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Ffurflen Gais Trwydded Landlord

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Gwybodaeth i Denantiaid

Canllaw i Denantiaid

Cyhoeddwyd gan: Llywodraeth Cymru

Canllawiau Trydan: Byw Gyda'ch Gilydd (Saesneg yn Unig)

Cyhoeddwyd gan: ESC

Carbon Monocsid: Taflen i Fyfyrwyr (Saesneg yn unig)

Cyhoeddwyd gan: Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch

Cartref i Bawb - Canllaw arfer da rheoleiddio tai rhent preifat ac anifeiliaid anwes (Dwyieithog)

Cyhoeddwyd gan: RSPCA

Rhestr Wirio Tenantiaeth Rhentu Doeth Cymru

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Polisi Ffioedd Rhentu Doeth Cymru

Polisi Ffioedd 19.04.18

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Ystadegau Rhentu Doeth Cymru

Ffurflen Werthuso Hyfforddiant Ar-Lein RhDC

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

Perfformiad y Ganolfan Gyswllt 03/2018

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

RDC Dangosfwrdd Hyfforddiant 04/2018

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

RDC Ystadegau'r Mis 30/04/18

Cyhoeddwyd gan: Rhentu Doeth Cymru

A yw hyn yn berthnasol i mi?

Defnyddiwch ein holiadur rhyngweithiol i'ch helpu i ddeall y gofynion cyfreithiol newydd a sut i gydymffurfio â hwy.

Gwneud cais Mewngofnodi