Dolenni Defnyddiol

Rydym wedi paratoi detholiad o ddolenni defnyddiol lle gallwch ddarllen mwy am rentu preifat. Rydym wedi rhestru’r dolenni dan y categorïau canlynol – Deddfwriaeth, Landlordiaid, Asiantau a Thenantiaid.

 

- Deddfwriaeth

- Landlordiaid

- Asiantau

- Tenantiaid 

Deddfwriaeth

Deddf Tai (Cymru) 2014 


Landlordiaid

  

Asiantau