Dolenni Defnyddiol

Rydym wedi paratoi detholiad o ddolenni defnyddiol lle gallwch ddarllen mwy am rentu preifat. Rydym wedi rhestru’r dolenni dan y categorïau canlynol – Deddfwriaeth, Landlordiaid, Asiantau a Thenantiaid.


Deddfwriaeth

Deddf Tai (Cymru) 2014

Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Blaendal Cadw) (Gwybodaeth Benodedig) (Cymru) 2019


Landlordiaid

Cymdeithasau Landlordiaid

National Landlord's Association

Residential Landlord's Association

Guild of Residential Landlords

Cynlluniau Diogelu Blaendaliadau

GOV.UK - Trosolwg Cyffredinol

Deposit Protection Service

My Deposits

Tenancy Deposit Scheme

Cyngor

Diogelwch Nwy

GOV.UK - Trosolwg Cyffredinol

GOV.UK - Dod o hyd i’ch Cyngor Lleol

Health and Safety Executive

Energy Saving Trust

Diogelwch Tan

Tai Pawb

UK Radon 

Smart Energy

Shelter - Gweithio gyda thanantiaid preifat sy'n agored I newed

Dwr Cymru 

Llety Caerdydd

Incwm Rhent - Treth Incwm

Gofrestr Tystysgrifau Perfformiad Ynni

Let Property Campaign

Cylchylythyrau ymgysylltu â landlordiaid Credyd Cynhywsol

Canllawiau Landlord Credyd Cynhwysol

Home Safety Guidance – Dogfennau diogelwch yn y cartref

Cymorth

GOV.UK - Gwybodaeth ynghylch adfywio tai

The Property Ombudsman

The Property Redress Scheme

Ombudsman Services


Asiantau

Cymdeithasau Asiantau

Association of Residential Letting Agents (ARLA)

National Association of Estate Agents (NAEA)

safeagent

UK Association of Letting Agents (UKALA)

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)

Cynlluniau Gwneud Iawn

Gov.Cymru - Troi tai gwag yn gartrefi unwaith eto

Property Redress Scheme

The Property Ombudsman 


Tenantiaid

Cynlluniau Diogelu Blaendal

GOV.UK - Trosolwg Cyffredinol

Deposit Protection Service

My Deposits

Tenancy Deposit Scheme

Cyngor ar Fudd-daliadau

GOV.UK - Trosolwg Cyffredinol

Cymorth a Chyngor

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO)

Shelter Cymru

Cyngor ar bopeth - Hafan

Cyngor ar bopeth - Rhentu Cartref

Cyngor ar bopeth - Gwybodaeth am rentu oddi wrth asiantau gosod tai

Drysau Agored – Hawliau cydraddoldeb