Cofrestr Gyhoeddus

Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn nodi yn Atodlen 1 pa wybodaeth y mae'n rhaid ei darparu am landlord cofrestredig, eiddo neu landlord neu asiant trwyddedig os gwneir cais i'r Awdurdod Trwyddedu.

Defnyddiwch y chwiliad isod i gael gwybodaeth ar y gofrestr gyhoeddus.

Sylwer: mae'r chwiliad hwn a'r canlyniadau a roddir ar gyfer pob cyfeiriad eiddo yng Nghymru sydd â chyfeiriad post. Felly, nid yw dod o hyd i'r cyfeiriad yn arwydd bod yr eiddo'n cael ei rentu nawr neu wedi ei rentu yn y gorffennol.

Os ydych chi wedi gweld cerdyn trwydded ac yn ansicr a yw'n ddilys, cliciwch yma i gymharu â thempled gwreiddiol. Os ydych dal i gredu nad yw'r cerdyn trwydded a ddangoswyd i chi yn ddilys, cysylltwch â Rhentu Doeth Cymru.

Heb ddod o hyd i'r hyn roeddech chi'n chwilio amdano?

Os na allwch ddod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano, cysylltwch â ni.