Asiantau

O dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014, mae rhwymedigaethau cyfreithiol ar asiantau sy’n cyflawni gwaith gosod a rheoli mewn eiddo rhent yng Nghymru ar ran landlordiaid. Er mwyn gweithredu fel asiant yng Nghymru, rhaid i’r unigolyn neu’r cwmni gael ei drwyddedu. Mae’r tudalennau hyn yn esbonio rhwymedigaethau asiant a sut i gydymffurfio.

Gall asiantau sy’n gweithredu unrhyw le yng Nghymru gydymffurfio â'r gyfraith newydd drwy lawrlwytho cais am drwydded o'r wefan hon. I ddechrau’r broses ac i gael ffurflen, rhaid i chi greu cyfrif. Dechreuwch arni.

I ddarllen ein canllaw ar sut i wneud cais am drwydded asiant ar-lein, dilynwch y ddolen

Trwyddedu Asiantau

Gelwir pobl a chwmnïau sy’n gosod a rheoli eiddo rhent yng Nghymru ar ran landlordiaid yn asiantau. Gallai asiant fod yn aelod o deulu’r landlord, yn gyfaill, neu’n asiant masnachol. Nod y gyfraith newydd yw sicrhau bod pobl a chwmnïau sy’n gosod a rheoli tenantiaethau domestig yng Nghymru o ddydd i ddydd yn addas i wneud hynny a’u bod wedi cael hyfforddiant ar eu rhwymedigaethau. Darllen mwy. 

Un o’r gofynion ar gyfer trwyddedu asiant yw bod y person sy’n gwneud cais am drwydded, neu staff y cwmni sy’n gwneud cais am drwydded, yn cwblhau hyfforddiant asiant cymeradwy. Gallwch ddarllen mwy am y gofynion hyfforddi ar y dudalen hyfforddiant.


A yw hyn yn berthnasol i mi?

Defnyddiwch ein holiadur rhyngweithiol i'ch helpu i ddeall y gofynion cyfreithiol newydd a sut i gydymffurfio â hwy.

Gwneud cais Mewngofnodi

Get trained; get licenced

Hyfforddi a Thrwyddedu

Rhaid i bobl sy’n ymdrin â thenantiaethau o ddydd i ddydd drwy gyflawni tasgau gosod a rheoli gyflawni hyfforddiant i gael trwydded.

Darllen mwy