Hyfforddiant

Mae hyfforddiant yn rhan allweddol o’r broses drwyddedu i landlordiaid ac asiantau.

Os yw’r ymgeisydd yn unigolyn, rhaid i’r unigolyn hwnnw fynychu cwrs hyfforddiant i landlordiaid neu asiantau’n dibynnu ar fath y drwydded y mae’n ymgeisio amdani.

Os yw’r ymgeisydd am drwydded yn gwmni neu’n elusen, rhaid i gyflogeion y cwmni sy’n gwneud gwaith gosod a rheoli (o dan gontract gwasanaeth) fel rhan o’u swydd fynychu cwrs hyfforddiant er mwyn trwyddedu’r cwmni/elusen. Mae’r math o hyfforddiant sydd angen iddynt ei fynychu’n dibynnu p’un ai trwydded landlord neu asiant mae’r ymgeisydd yn ymgeisio amdani.

Gallwch fodloni’r gofyniad hyfforddi mewn sawl ffordd.

Gall yr hyfforddiant i landlordiaid fod mor syml â chwrs undydd. Mae'n cynnwys y prif agweddau ar rentu a rheoli llety rhent preifat yng Nghymru. Mae’n ddefnyddiol iawn ac yn helpu pobl i ddeall yr hyn y mae angen iddynt ei wneud fel landlord.

Gall pobl ddewis mynychu hyfforddiant Rhentu Doeth Cymru neu hyfforddiant cymeradwy a gynigir gan hyfforddwyr awdurdodedig. Yr opsiwn gorau ar gyfer cwblhau'r hyfforddiant trwyddedu yw drwy fynychu cwrs hyfforddi, oherwydd gall pobl ryngweithio a dysgu gan eraill, a gofyn cwestiynau sy'n berthnasol i’w profiadau eu hunain.

Mae gan bobl tan 23 Tachwedd 2016 i gyflawni’r hyfforddiant a derbyn eu trwydded.

Gweld yr hyfforddiant sy'n cael ei gynnig gan ddarparwyr awdurdodedig Gweld yr hyfforddiant y mae modd ei archebu drwy Rhentu Doeth Cymru