Hyfforddiant Cymeradwy sy’n cael ei gynnig gan Ddarparwyr Awdurdodedig

Mae'r dudalen hon yn rhestru’r cyrsiau a darparwyr hyfforddiant sy’n addas at bwrpas trwyddedu. Os ydych chi’n mynychu hyfforddiant allanol, fel rhan o’ch cais am drwydded mi fydd angen i chi ddangos tystiolaeth o’r hyfforddiant hwn, er enghraifft tystysgrif gan hyfforddwr awdurdodedig.

Nodwch: os ydych chi'n gwneud cais am Drwydded Asiant yn hytrach na Thrwydded Landlord, bydd angen i chi sicrhau bod yr hyfforddiant rydych yn ei fynychu yn trafod y gofynion ychwanegol ar gyfer hyfforddiant Asiant. Fodd bynnag, caiff unrhyw gwrs sy'n addas ar gyfer Trwydded Asiant ei dderbyn ar gyfer trwydded Landlord hefyd.

Nodwch hefyd nad yw'r ffaith bod cwrs wedi'i restru ar y dudalen hon yn golygu bod y cwrs yn cael ei gynnig drwy gyfrwng y Gymraeg.

Os ydych chi'n ddarparwr hyfforddiant a’ch bod am ddod yn ddarparwr awdurdodedig, cysylltwch â ni ar 03000 133344.

 

__________________

Academy@MGL
Martyn Green Limited

Ffôn: 01 200 400 700
Gwefan: http://martyngreen.co.uk/academy-mgl

Mathau o hyfforddiant: Ar-lein

Cyrsiau:
Rent Smart Wales Approved Course - Training for Landlords
Rent Smart Wales Approved Course - Training for Agents

(Cyrsiau yn cael eu rhedeg: Sir y Fflint, Sir Ddinbych a Wrecsam)

__________________

A19 Skills - Landlord Training Wales

39 Ffordd Walter
Abertawe
SA1 5NW
Ffôn: 01792 539987
Gwefan: http://www.landlords.wales

Mathau o hyfforddiant: Ystafell ddosbarth / Ar-lein

Cyrsiau:
Rent Smart Wales Approved Course (for Landlords) (Addas ar gyfer Trwydded Landlord yn Unig)
Rent Smart Wales Approved Course (for Letting Agents)
(Addas ar gyfer Trwydded Asiant)

(Cyrsiau yn cael eu rhedeg: Gaerfyrddin, Benfro, Abertawe, Sir Fynwy, Caerffili, Blaenau Gwent, Merthyr Tydful)

__________________

ARLA (Association of Residential Letting Agents)

Arbon House
6 Tournament Court
Edgehill Drive
Warwick
CV34 6LG 
Ffôn: 01926 417794
Ebost: quals@arla.co.uk
Gwefan: www.arla.co.uk

Mathau o hyfforddiant: Dygsu o Bell

Cyrsiau:
Level 2 Award in Introduction to Residential Property Management Practice* (o 15/05/2014 - Addas ar gyfer Trwydded Asiant)
Level 3 Award in Residential Letting and Property Management* (o 01/09/03 - Addas ar gyfer Trwydded Asiant)
Level 4 Certificate in Residential Letting and Property Management* (o 01/11/12 - Addas ar gyfer Trwydded Asiant)

* = Rhaid cwblhau modiwl ychwanegol Rhentu Doeth Cymru (“Rhan 1 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014: Trosolwg”).

_____________

Cyngor Sir Gâr

Neuadd y Sir
Caerfyrddin
SA31 1JP
Ffôn: 01554 899311
Ebost: hyfforddiantlandlordiaid@sirgar.gov.uk

Mathau o hyfforddiant: Ystafell ddosbarth

Cyrsiau:
Hyfforddiant Landlordiaid Sir Gâr (Addas ar gyfer Trwydded Landlord yn unig)

(Cyrsiau yn cael eu rhedeg: Sir Gâr a Ceredigion)

_____________

Connells Ltd

Ty Croes Cwrlwys
Copthorne Way
Valegate Retail Park
Culverhouse Cross
Cardiff
CF5 6EF
Ffôn: 08450455550
Ebost: enquiries@peteralan.co.uk
Gwefan: www.peteralan.co.uk

Mathau o Hyfforddiant: Ystafell ddosbarth / Dysgu wrth weithio 

Cyrsiau:
Licence To Let (Addas ar gyfer Asiant)

_____________

Datalaw Ltd.

Ffôn: 0151 236 2024
Ebost: catherinejordan@datalaw.org
Gwefan: https://www.datalaw.co.uk/cpd-courses/estate-agents-and-landlords/rent-smart-wales-scheme/

Mathau o Hyfforddiant: Ar-lein

Cyrsiau:
Rent Smart Wales Approved Online Licensing Training for Landlords
Rent Smart Wales Approved Online Licensing Training for Agents

_____________

DPA Law
Debbie Jenkins/Neil Richards

8-12 Queen Victoria Road
Llanelli
Carmarthenshire
SA15 2TN
Ffôn: 01554 749144
Ebost: Debbie.j@dpalaw.co.uk
Gwefan: www.dpalaw.co.uk

Mathau o Hyfforddiant: Ystafell ddosbarth

Cyrsiau:
Becoming a Licensed landlord (Addas ar gyfer Trwydded Landlord yn unig)

(Cysriau yn cael eu rhedeg: Ar draws Cymru cyfan)

_________________

 Merrils Ede Solicitors

27 Park Place
Caerdydd
CF10 3BA
Ffôn: 02920 371131
Ebost: central@merrilsede.co.uk
Gwefan: www.merrilsede.co.uk

Mathau o hyfforddiant: Ystafell ddosbarth

Cyrsiau:
Rent Smart Wales Approved Course - Landlord Licensing Training
Rent Smart Wales Approved Course - Agent Licensing Training

(Cysriau yn cael eu rhedeg: Ar draws Cymru cyfan)

__________________

National Approved Letting Scheme (NALS)

Cheltenham Office Park
Hatherley Lane
Cheltenham
GL51 6SH
Ffôn: 01242 581712

Ebost: info@nalscheme.co.uk
Gwefan: www.nalscheme.co.uk


Mathau o hyfforddiant: Ar-lein

Cyrsiau:
Foundation Lettings Course (Wales) (Addas ar gyfer Trwydded Asiant)

 

__________________

NLA - The National Landlord Association
(yn cydweithio â UKALA - The Association of Letting Agents)

2il Lawr, Skyline House
200 Union Street
Llundain
SE1 0LX
Ffôn: 02078408900
Ebost: accreditation@landlords.org.uk   
Gwefan: www.landlords.org.uk

Mathau o hyfforddiant: Ystafell ddosbarth, ar-lein

Cyrsiau:
NLA Landlord Foundation Course* (o 05/02/08 - Addas ar gyfer Trwydded Landlord yn Unig)
UKALA Agent Foundation Course* (o 01/09/14 - Addas ar gyfer Trwydded Asiant)

*= Rhaid cwblhau modiwl ychwanegol Rhentu Doeth Cymru (“Rhan 1 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014: Trosolwg”), neu
*= Rhaid cwblhau Modiwlau NLA "Rent Smart Wales, Asbestos, Legionnaries (Core subject to Wales)"

(Cysriau yn cael eu rhedeg: Ar draws Cymru cyfan ac yn Lloegr)

__________________

Powys County Council

Private Sector Housing
Neuadd Brycheiniog
Cambrian Way
Brecon
LD3 7HR
Tel:01874 612264
Email: peter.tagg@powys.gov.uk
Website: www.powys.gov.uk/en/housing/privately-rented-accommodation/  

Mathau o hyfforddiant: Ystafell ddosbarth

Courses:
Powys Private Sector Housing Landlord Training (Addas ar gyfer Trwydded Landlord yn unig)

(Cyrsiau yn cael eu rhedeg:Sir Powys)

__________________

RLA/RLA Cymru - Residential Landlords Association

1 Roebuck Lane
Sale
Manceinion
M33 7SY
Ffôn: 03330 142998 (Dewiswch 3, wedyn 4)
Ebost: info@rla.org.uk
Gwefan: www.rla.org.uk

Mathau o hyfforddiant: Ystafell ddosbarth, ar-lein

Cyrsiau:
Rent Smart Wales Landlord Licensing Training (Addas ar gyfer Trwydded Landlord yn Unig)
Rent Smart Wales Landlord Licensing Training On-line (Addas ar gyfer Trwydded Landlord yn Unig)
Rent Smart Wales Agent Licensing Online Training (Addas ar gyfer Trwydded Landlord neu Asiant)

(Cyrsiau yn cael ei rhedeg: Caerdydd, Wrecsam, Abertawe, Bristol, Conwy, Caerffili, Chester a Gwynedd)

__________________

 The Letting Training Centre (UK) Ltd

Building 3, St Cross Chambers
Upper Marsh Lane
Hoddesdon
Hertfordshire
EN11 8LQ
Ffôn: 01992 479974
Gwefan: http://www.lettingtrainingcentre.co.uk  

Mathau o hyfforddiant: Ystafell ddosbarth / ar-lein / Dysgu wrth weithio / Dysgu o bell

Cyrsiau:
BTEC Professional Diploma in Residential Lettings & Management - Level 4 (for Landlords & Letting Agents)
Basic Legal Course - An Introduction to Residential Lettings & Property Management (for Touchstone CPS Only)

(Cyrsiau yn cael eu rhedeg:Ar draws yr Deyrnas Unedig)

Ar hyn o bryd rydym yn ystyried nifer o geisiadau pellach; unwaith i’r rhain gael ei barnu fe gaiff y dudalen hon ei diweddaru.

Ystafell ddosbarth