Hyfforddiant Cymeradwy gan Ddarparwyr Awdurdodedig

Mae’r dudalen hon yn rhestru’r cyrsiau a’r darparwyr hyfforddiant addas at ddibenion trwyddedu. Os ydych yn cynnig hyfforddiant allanol, fel rhan o’ch cais am drwydded bydd angen i chi gynnig tystiolaeth o’r hyfforddiant hwn, e.e. tystysgrif gan hyfforddwr awdurdodedig.

Cofiwch, os ydych yn gwneud cais am Drwydded Asiant yn hytrach na Thrwydded Landlord, bydd angen i chi sicrhau bod yr hyfforddiant rydych chi’n mynd iddo yn cynnwys y gofynion ychwanegol ar gyfer hyfforddiant Asiant. Fodd bynnag, bydd unrhyw hyfforddiant sy’n addas ar gyfer Trwydded Asiant hefyd yn cael ei dderbyn ar gyfer Trwydded Landlord.
 
Unrhyw Un

A19 Skills

Ffôn: 01792539987
E-bost: chris@a19group.com
Gwefan:www.landlords.wales

Mathau o Hyfforddiant: Ar-lein, Ystafell Dosbarth

Mathau Cwrs:
Cwrs Llawn Landlordiaid
Cwrs Llawn Asiantau

Enwau Cwrs:
(A19) Rent Smart Wales Approved Course (for Landlords)
(A19) Rent Smart Wales Approved Course (for Letting Agents)

(Cyrsiau sy’n cael eu Rhedeg: Cymru)

Ffurflen Gymeradwy: 10/12/2015
Cymeradwyaeth yn Dirwyn i Ben: 09/12/2019


Connells Ltd

Ffôn: 08450455554
E-bost: lettings@peteralan.co.uk
Gwefan:www.connellsgroup.co.uk

Mathau o Hyfforddiant: Ystafell Dosbarth, Hyfforddiant mewn swydd

Mathau Cwrs:
Cwrs Llawn Asiantau

Enwau Cwrs:
(Connells) Licence to let

(Cyrsiau sy’n cael eu Rhedeg: Cymru)

Ffurflen Gymeradwy: 21/03/2016
Cymeradwyaeth yn Dirwyn i Ben: 20/03/2020


Datalaw

Ffôn: 0151 236 2024
E-bost: catherinejordan@datalaw.org
Gwefan:www.datalawonline.co.uk

Mathau o Hyfforddiant: Ar-lein

Mathau Cwrs:
Cwrs Llawn Landlordiaid
Cwrs Llawn Asiantau

Enwau Cwrs:
Datalaw - Rent Smart Wales Approved Online Licensing Training for Landlords
Datalaw - Rent Smart Wales Approved Online Licensing Training for Agents

(Cyrsiau sy’n cael eu Rhedeg: Ledled y DU)

Ffurflen Gymeradwy: 12/09/2016
Cymeradwyaeth yn Dirwyn i Ben: 11/09/2018


DPA Law

Ffôn: 01554749144
E-bost: debbie.j@dpalaw.co.uk
Gwefan:www.dpalaw.co.uk

Mathau o Hyfforddiant: Ystafell Dosbarth

Mathau Cwrs:
Cwrs Llawn Landlordiaid

Enwau Cwrs:
Becoming a Licensed landlord (Addas ar gyfer Trwydded Landlord yn unig)

(Cyrsiau sy’n cael eu Rhedeg: Cymru)

Ffurflen Gymeradwy: 04/02/2016
Cymeradwyaeth yn Dirwyn i Ben: 03/02/2020


Hunters PLC

Ffôn: 01904621026
E-bost: york@hunters.com
Gwefan:www.hunters.com

Mathau o Hyfforddiant: Ar-lein, Ystafell Dosbarth

Mathau Cwrs:
Cwrs Llawn Asiantau

Enwau Cwrs:
Lettings Course Wales

(Cyrsiau sy’n cael eu Rhedeg: Ledled y DU)

Ffurflen Gymeradwy: 14/08/2017
Cymeradwyaeth yn Dirwyn i Ben: 13/08/2019


National Approved Letting Scheme (NALS)

Ffôn: 01242581712
E-bost: info@nalscheme.co.uk
Gwefan:www.nalscheme.co.uk

Mathau o Hyfforddiant: Ar-lein

Mathau Cwrs:
Cwrs Llawn Asiantau

Enwau Cwrs:
NALS - Foundation Lettings Course (Wales) (Suitable for agent Licence)

(Cyrsiau sy’n cael eu Rhedeg: Ledled y DU)

Ffurflen Gymeradwy: 27/01/2016
Cymeradwyaeth yn Dirwyn i Ben: 26/01/2020


National Landlord Association (NLA) - UKALA

Ffôn: 02078408900
E-bost: accreditation@landlords.org.uk
Gwefan:www.landlords.org.uk

Mathau o Hyfforddiant: Ar-lein, Ystafell Dosbarth

Mathau Cwrs:
Cwrs Llawn Landlordiaid
Cwrs Llawn Asiantau

Enwau Cwrs:
NLA Landlord Foundation Course (01/05/16 onwards)
UKALA Agent Foundation Course (01/05/16 onwards)
NLA 3 Core Modules Top Up

(Cyrsiau sy’n cael eu Rhedeg: Ledled y DU)

Ffurflen Gymeradwy: 01/05/2018
Cymeradwyaeth yn Dirwyn i Ben: 30/04/2020


Powys County Council

Ffôn: 01874612264
E-bost: peter.tagg@powys.gov.uk
Gwefan:http://www.powys.gov.uk/en/housing/advice-for-landlords/

Mathau o Hyfforddiant: Ystafell Dosbarth

Mathau Cwrs:
Cwrs Llawn Landlordiaid

Enwau Cwrs:
Powys Private Sector Housing Landlord Training

(Cyrsiau sy’n cael eu Rhedeg: Powys)

Ffurflen Gymeradwy: 29/06/2016
Cymeradwyaeth yn Dirwyn i Ben: 28/06/2018


Propertymark Qualifications Ltd.

Ffôn: 01926417794
E-bost: qualifications@propertymark.co.uk
Gwefan:www.propertymarkqualifications.co.uk

Mathau o Hyfforddiant: Dysgu o Bell

Mathau Cwrs:
Cwrs Llawn Asiantau

Enwau Cwrs:
Level 2 Award in introduction to Residential Property Management Practice (Requires a RSW top up)
Level 3 Award in Residential Letting and Property Management (For courses taken from 18/01/2018)
Level 4 Certificate in Residential Letting and Property Management (For courses taken from 18/01/2018)

(Cyrsiau sy’n cael eu Rhedeg: Ledled y DU)

Ffurflen Gymeradwy: 18/01/2016
Cymeradwyaeth yn Dirwyn i Ben: 17/01/2020


Residential Landlords Association (RLA)

Ffôn: 01619620010
E-bost: info@rla.org.uk
Gwefan:www.rla.org.uk

Mathau o Hyfforddiant: Ar-lein, Ystafell Dosbarth

Mathau Cwrs:
Cwrs Llawn Landlordiaid
Cwrs Llawn Asiantau

Enwau Cwrs:
RLA - Rent Smart Wales Landlord Licensing Training (Suitable for Landlord Licence only)
RLA - Rent Smart Wales Agent Licensing Online Training
Rent Smart Wales Landlord Licensing Online Training

(Cyrsiau sy’n cael eu Rhedeg: Ledled y DU)

Ffurflen Gymeradwy: 07/01/2016
Cymeradwyaeth yn Dirwyn i Ben: 06/01/2020