Hyfforddiant Cymeradwy gan Ddarparwyr Awdurdodedig

Mae’r dudalen hon yn rhestru’r cyrsiau a’r darparwyr hyfforddiant addas at ddibenion trwyddedu. Os ydych yn cynnig hyfforddiant allanol, fel rhan o’ch cais am drwydded bydd angen i chi gynnig tystiolaeth o’r hyfforddiant hwn, e.e. tystysgrif gan hyfforddwr awdurdodedig.

Cofiwch, os ydych yn gwneud cais am Drwydded Asiant yn hytrach na Thrwydded Landlord, bydd angen i chi sicrhau bod yr hyfforddiant rydych chi’n mynd iddo yn cynnwys y gofynion ychwanegol ar gyfer hyfforddiant Asiant. Fodd bynnag, bydd unrhyw hyfforddiant sy’n addas ar gyfer Trwydded Asiant hefyd yn cael ei dderbyn ar gyfer Trwydded Landlord.
 
Unrhyw Un

Connells Ltd

Ffôn: 08450455554
E-bost: lettings@peteralan.co.uk
Gwefan:www.connellsgroup.co.uk

Mathau o Hyfforddiant: Ystafell Dosbarth, Hyfforddiant mewn swydd

Mathau Cwrs:
Cwrs Llawn Asiantau

Enwau Cwrs:
(Connells) Licence to let

(Cyrsiau sy’n cael eu Rhedeg: Cymru)

Ffurflen Gymeradwy: 21/03/2020
Cymeradwyaeth yn Dirwyn i Ben: 20/03/2022


DPA Law

Ffôn: 01554749144
E-bost: Kirsty.J@dpalaw.co.uk
Gwefan:www.dpalaw.co.uk

Mathau o Hyfforddiant: Ystafell Dosbarth

Mathau Cwrs:
Cwrs Llawn Landlordiaid

Enwau Cwrs:
Becoming a Licensed landlord (Addas ar gyfer Trwydded Landlord yn unig)

(Cyrsiau sy’n cael eu Rhedeg: Cymru)

Ffurflen Gymeradwy: 13/06/2016
Cymeradwyaeth yn Dirwyn i Ben: 03/02/2022


National Residential Landlord Association (NRLA)

Ffôn: 03330142998
E-bost: info@nrla.org.uk
Gwefan:nrla.org.uk

Mathau o Hyfforddiant: Ar-lein, Ystafell Dosbarth

Mathau Cwrs:
Cwrs Llawn Landlordiaid
Cwrs Llawn Asiantau

Enwau Cwrs:
Rent Smart Wales Landlord Licensing Classroom Training
Rent Smart Wales Agent Licensing Online Training
Rent Smart Wales Landlord Licensing Online Training

(Cyrsiau sy’n cael eu Rhedeg:

Cymru a Lloegr

)

Ffurflen Gymeradwy: 01/05/2020
Cymeradwyaeth yn Dirwyn i Ben: 30/04/2022


Propertymark Qualifications Ltd.

Ffôn: 01926417794
E-bost: qualifications@propertymark.co.uk
Gwefan:www.propertymarkqualifications.co.uk

Mathau o Hyfforddiant: Dysgu o Bell

Mathau Cwrs:
Cwrs Llawn Asiantau

Enwau Cwrs:
Level 2 Award in introduction to Residential Property Management Practice (Requires a RSW top up)
Level 3 Award in Residential Letting and Property Management (For courses taken from 18/01/2018)
Level 4 Certificate in Residential Letting and Property Management (For courses taken from 18/01/2018)

(Cyrsiau sy’n cael eu Rhedeg: Ledled y DU)

Ffurflen Gymeradwy: 18/01/2016
Cymeradwyaeth yn Dirwyn i Ben: 17/01/2022


Safeagent (previously NALS)

Ffôn: 01242581712
E-bost: info@safeagents.co.uk
Gwefan:https://safeagents.co.uk/

Mathau o Hyfforddiant: Ar-lein

Mathau Cwrs:
Cwrs Llawn Asiantau

Enwau Cwrs:
Safeagent - Foundation Lettings Course (Wales) (Suitable for agent Licence)

(Cyrsiau sy’n cael eu Rhedeg: Ledled y DU)

Ffurflen Gymeradwy: 27/01/2016
Cymeradwyaeth yn Dirwyn i Ben: 26/01/2022


TFP Online Ltd. - (12/08/2019 - 11/08/2021)

Ffôn: 01258858585
E-bost: rsw@tfponline.co.uk
Gwefan:www.tfponline.co.uk

Mathau o Hyfforddiant: Ar-lein, Ystafell Dosbarth

Mathau Cwrs:
Cwrs Llawn Landlordiaid
Cwrs Llawn Asiantau

Enwau Cwrs:
Licensing Training for Landlords
Licensing Training for Agent
Online Licensing Training for Landlords
Online Licensing Training for Agents

(Cyrsiau sy’n cael eu Rhedeg: Ledled y DU)

Ffurflen Gymeradwy: 12/08/2019
Cymeradwyaeth yn Dirwyn i Ben: 11/08/2021


The Guild of Letting & Management Ltd

Ffôn: 01992 479949
E-bost: susiecrolla@lettingtrainingcentre.co.uk
Gwefan:www.guildofletting.com

Mathau o Hyfforddiant: Ar-lein, Ystafell Dosbarth, Dysgu o Bell, Hyfforddiant mewn swydd

Mathau Cwrs:
Cwrs Llawn Landlordiaid
Cwrs Llawn Asiantau

Enwau Cwrs:
Touchstone Basic Legal Course
BTEC Profesional Diploma in Residential Letting & Management - Level 4

(Cyrsiau sy’n cael eu Rhedeg:

Dros wlad

)

Ffurflen Gymeradwy: 29/10/2018
Cymeradwyaeth yn Dirwyn i Ben: 28/10/2020