Cyrsiau

Mae Rhentu Doeth Cymru yn rhedeg ei hyfforddiant ei hun, a gallwch drefnu lle arno drwy’r wefan hon. Isod gallwch weld a oes cwrs addas ar gael mewn lleoliad cyfleus i chi.  I gwmnïau sydd am hyfforddi nifer o staff ar yr un pryd , rydym yn gallu darparu trefniadau archebu bloc. Bydd angen trafod hyn a’r ffioedd cysylltiedig yn uniongyrchol gyda ni. 

Cwrs undydd yw'r cwrs i landlordiaid, ac fe’i cyflwynir mewn awyrgylch hamddenol gan hyfforddwyr sydd â phrofiad go iawn o weithio yn y sector rhent preifat. Mae'r hyfforddiant yn llawn gwybodaeth, yn berthnasol, ac o werth go iawn i bobl sy'n rhedeg eiddo rhent.

Mae gan Landlordiaid ac Asiantau yr opsiwn i gwbwlhau yr hyfforddiant ar-lein drwy wefan Rhentu Doeth Cymru.

I archebu lle ar gwrs Rhentu Doeth Cymru y peth cyntaf sydd angen I chi ei wneud ydy creu cyfrif ar y wefan hon.

Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i gwrs addas mewn ardal gyfleus, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r ffurflen Cysylltu â Ni. Dylech chi roi gwybod y cwrs sydd angen arnoch ac ym mha le: bydd hyn yn ein helpu i ddatblygu ein darpariaeth er mwyn cwrdd â’r angen.

Os nad ydych yn siŵr pa gwrs sy’n addas i’ch sefyllfa, cliciwch ar y bocs gwyrdd isod i lawrlwytho ein canllaw hyfforddiant a fydd yn eich helpu i ddewis y cwrs cywir.

PA GWRS SY’N ADDAS I MI?

Chwilio Cwrs

Unrhyw Un
Unrhyw Un
Dewiswch
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Unrhyw Un
Unrhyw Un

Cyrsiau presennol


Cwrs Ar-lein RhDC i Asiantau

Addysgir yn: Saesneg a Chymraeg
Lleoliad: Cwrs ar-lein
Math o gwrs: Trwyddedu ar-lein
Cost (fesul person): £50.00

Gweld manylion


Rhan 1 o Deddf Tai (Cymru) 2014: Trosolwg (ar gyfer landlordiaid ac asiantau sydd angen hyfforddiant atodol)

Addysgir yn: Saesneg a Chymraeg
Lleoliad: Cwrs ar-lein
Math o gwrs: Trwyddedu ar-lein
Cost (fesul person): Am ddim

Gweld manylion


Cwrs Landlord Ar-lein RhDC

Addysgir yn: Saesneg a Chymraeg
Lleoliad: Cwrs ar-lein
Math o gwrs: Trwyddedu ar-lein
Cost (fesul person): £30.00

Gweld manylion


RhDC Cwrs Atodol Asiant (i landlordiaid sydd angen 'top up' i fod yn asiantau)

Addysgir yn: Saesneg a Chymraeg
Lleoliad: Cwrs ar-lein
Math o gwrs: Trwyddedu ar-lein
Cost (fesul person): £20.00

Gweld manylion


Deall Achosion Meddiannu

Dyddiad cychwyn: 23 Maw 2018 - 1:15 AM
Dyddiad gorffen: 23 Maw 2018 - 4:30 PM
Addysgir yn: Saesneg
Lleoliad: Room to be advised on arrival
Y Ganolfan Rheolaeth
PRIFYSGOL CYMRU BANGOR, FFORDD Y COLEG, BANGOR, LL57 2DG
BANGOR
6810
LL57 2DG
Math o gwrs: Hyfforddiant DPP yn yr ystafell ddosbarth
Cost (fesul person): £35.00
Lleoedd sy'n weddill: 16

Gweld manylion


Cyfraith Canolradd ar gyfer eiddo ar osod

Dyddiad cychwyn: 23 Maw 2018 - 9:15 AM
Dyddiad gorffen: 23 Maw 2018 - 12:30 PM
Addysgir yn: Saesneg
Lleoliad: Room to be advised on arrival
Y Ganolfan Rheolaeth
PRIFYSGOL CYMRU BANGOR, FFORDD Y COLEG, BANGOR, LL57 2DG
BANGOR
6810
LL57 2DG
Math o gwrs: Hyfforddiant DPP yn yr ystafell ddosbarth
Cost (fesul person): £35.00
Lleoedd sy'n weddill: 13

Gweld manylion


Cwrs Asiant Rhentu Doeth Cymru

Dyddiad cychwyn: 16 Ebr 2018 - 8:45 AM
Dyddiad gorffen: 16 Ebr 2018 - 6:00 PM
Addysgir yn: Saesneg
Lleoliad: Ystafell Gynhadledd
Prifysgol Metropolitan Caerdydd -Campws Cyncoed
CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY, CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY CYNCOED CAMPUS, CYNCOED ROAD, CYNCOED, CAERDYDD, CF23 6XD
CAERDYDD
6815
CF23 6XD
Math o gwrs: Trwyddedy yn yr ystafell ddosbarth
Cost (fesul person): £140.00
Lleoedd sy'n weddill: 10

Gweld manylion


Cwrs Landlordiaid Rhentu Doeth Cymru

Dyddiad cychwyn: 16 Ebr 2018 - 8:45 AM
Dyddiad gorffen: 16 Ebr 2018 - 4:00 PM
Addysgir yn: Saesneg
Lleoliad: Ystafell Gynhadledd
Prifysgol Metropolitan Caerdydd -Campws Cyncoed
CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY, CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY CYNCOED CAMPUS, CYNCOED ROAD, CYNCOED, CAERDYDD, CF23 6XD
CAERDYDD
6815
CF23 6XD
Math o gwrs: Trwyddedy yn yr ystafell ddosbarth
Cost (fesul person): £100.00
Lleoedd sy'n weddill: 11

Gweld manylion


Cwrs Landlordiaid Rhentu Doeth Cymru

Dyddiad cychwyn: 14 Mai 2018 - 9:15 AM
Dyddiad gorffen: 14 Mai 2018 - 4:30 PM
Addysgir yn: Cymraeg
Lleoliad: Ystafell Gynhadledd
Prifysgol Metropolitan Caerdydd -Campws Cyncoed
CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY, CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY CYNCOED CAMPUS, CYNCOED ROAD, CYNCOED, CAERDYDD, CF23 6XD
CAERDYDD
6815
CF23 6XD
Math o gwrs: Trwyddedy yn yr ystafell ddosbarth
Cost (fesul person): £100.00
Lleoedd sy'n weddill: 25

Gweld manylion