Cyrsiau

Mae Rhentu Doeth Cymru yn rhedeg ei hyfforddiant ei hun, a gallwch drefnu lle arno drwy’r wefan hon. Isod gallwch weld a oes cwrs addas ar gael mewn lleoliad cyfleus i chi.  I gwmnïau sydd am hyfforddi nifer o staff ar yr un pryd , rydym yn gallu darparu trefniadau archebu bloc. Bydd angen trafod hyn a’r ffioedd cysylltiedig yn uniongyrchol gyda ni. 

Cwrs undydd yw'r cwrs i landlordiaid, ac fe’i cyflwynir mewn awyrgylch hamddenol gan hyfforddwyr sydd â phrofiad go iawn o weithio yn y sector rhent preifat. Mae'r hyfforddiant yn llawn gwybodaeth, yn berthnasol, ac o werth go iawn i bobl sy'n rhedeg eiddo rhent.

Mae gan Landlordiaid ac Asiantau yr opsiwn i gwbwlhau yr hyfforddiant ar-lein drwy wefan Rhentu Doeth Cymru.

I archebu lle ar gwrs Rhentu Doeth Cymru y peth cyntaf sydd angen I chi ei wneud ydy creu cyfrif ar y wefan hon.

Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i gwrs addas mewn ardal gyfleus, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r ffurflen Cysylltu â Ni. Dylech chi roi gwybod y cwrs sydd angen arnoch ac ym mha le: bydd hyn yn ein helpu i ddatblygu ein darpariaeth er mwyn cwrdd â’r angen.

Os nad ydych yn siŵr pa gwrs sy’n addas i’ch sefyllfa, cliciwch ar y bocs gwyrdd isod i lawrlwytho ein canllaw hyfforddiant a fydd yn eich helpu i ddewis y cwrs cywir.

PA GWRS SY’N ADDAS I MI?

Chwilio am Gwrs

DPPTrwyddedu
Ar-leinDosbarth
CymraegSaesnegUnrhyw Un
ArallAsiantauLandlordiaidLandlordiaid / Asiantau
NameMathTypeLanguageLleoliadDyddiad
        
1
Page size:
 7 items in 1 pages
377Cwrs Ar-lein RhDC i AsiantauAsiantauTrwyddeduSaesneg a ChymraegAr-lein Ar-leinGweld manylion
506Rhan 1 o Deddf Tai (Cymru) 2014: Trosolwg (ar gyfer landlordiaid ac asiantau sydd angen hyfforddiant atodol)ArallTrwyddeduSaesneg a ChymraegAr-lein Ar-leinGweld manylion
507Cwrs Landlord Ar-lein RhDCLandlordiaidTrwyddeduSaesneg a ChymraegAr-lein Ar-leinGweld manylion
509RhDC Cwrs Atodol Asiant (i landlordiaid sydd angen 'top up' i fod yn asiantau) AsiantauTrwyddeduSaesneg a ChymraegAr-lein Ar-leinGweld manylion
617RhDDCLandlordiaid / AsiantauDPPSaesneg a ChymraegAr-lein Ar-leinGweld manylion
618Diogelwch TânLandlordiaidDPPSaesneg a ChymraegAr-lein Ar-leinGweld manylion
655Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar gyfer y Sector Rhentu PreifatLandlordiaid / AsiantauDPPSaesneg a ChymraegAr-lein Ar-leinGweld manylion
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom