Cyrsiau

Mae Rhentu Doeth Cymru yn rhedeg ei hyfforddiant ei hun, a gallwch drefnu lle arno drwy’r wefan hon. Isod gallwch weld a oes cwrs addas ar gael mewn lleoliad cyfleus i chi.  I gwmnïau sydd am hyfforddi nifer o staff ar yr un pryd , rydym yn gallu darparu trefniadau archebu bloc. Bydd angen trafod hyn a’r ffioedd cysylltiedig yn uniongyrchol gyda ni. 

Cwrs undydd yw'r cwrs i landlordiaid, ac fe’i cyflwynir mewn awyrgylch hamddenol gan hyfforddwyr sydd â phrofiad go iawn o weithio yn y sector rhent preifat. Mae'r hyfforddiant yn llawn gwybodaeth, yn berthnasol, ac o werth go iawn i bobl sy'n rhedeg eiddo rhent.

Mae gan Landlordiaid ac Asiantau yr opsiwn i gwbwlhau yr hyfforddiant ar-lein drwy wefan Rhentu Doeth Cymru.

I archebu lle ar gwrs Rhentu Doeth Cymru y peth cyntaf sydd angen I chi ei wneud ydy creu cyfrif ar y wefan hon.

Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i gwrs addas mewn ardal gyfleus, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r ffurflen Cysylltu â Ni. Dylech chi roi gwybod y cwrs sydd angen arnoch ac ym mha le: bydd hyn yn ein helpu i ddatblygu ein darpariaeth er mwyn cwrdd â’r angen.

Chwilio Cwrs

Unrhyw Un
Unrhyw Un
Unrhyw Un
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Unrhyw Un
Unrhyw Un

Cyrsiau presennol


Rhan 1 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014: Trosolwg (ar gyfer landlordiaid ac asiantau sydd angen hyfforddiant atodol)

Addysgir yn: Saesneg a Chymraeg
Lleoliad: Cwrs ar-lein
Cost (fesul person): Am ddim

Gweld manylion


Cwrs Ar-lein RhDC i Asiantau

Addysgir yn: Saesneg a Chymraeg
Lleoliad: Cwrs ar-lein
Cost (fesul person): £50.00

Gweld manylion


Cwrs Landlord Ar-lein RhDC

Addysgir yn: Saesneg a Chymraeg
Lleoliad: Cwrs ar-lein
Cost (fesul person): £30.00

Gweld manylion


Cwrs Ar-lein Atodol Asiant RhDC

Addysgir yn: Saesneg a Chymraeg
Lleoliad: Cwrs ar-lein
Cost (fesul person): £20.00

Gweld manylion


Cwrs Landlordiaid Rhentu Doeth Cymru

Dyddiad cychwyn: 8 Maw 2017 - 8:45 AM
Dyddiad gorffen: 8 Maw 2017 - 4:00 PM
Addysgir yn: Saesneg
Lleoliad: Room to be advised on arrival
Gwesty’r Village Abertawe
VILLAGE HOTEL & LEISURE CLUB, LANGDON ROAD, SWANSEA DOCKS, ABERTAWE, SA1 8QY
SWANSEA
SA1 8QY
Cost (fesul person): £100.00
Lleoedd sy'n weddill: 2

Gweld manylion


Cwrs Asiant Rhentu Doeth Cymru

Dyddiad cychwyn: 8 Maw 2017 - 8:45 AM
Dyddiad gorffen: 8 Maw 2017 - 6:00 PM
Addysgir yn: Saesneg
Lleoliad: Room to be advised on arrival
Gwesty’r Village Abertawe
VILLAGE HOTEL & LEISURE CLUB, LANGDON ROAD, SWANSEA DOCKS, ABERTAWE, SA1 8QY
SWANSEA
SA1 8QY
Cost (fesul person): £140.00
Lleoedd sy'n weddill: 8

Gweld manylion


Cwrs Landlordiaid Rhentu Doeth Cymru

Dyddiad cychwyn: 17 Maw 2017 - 8:45 AM
Dyddiad gorffen: 17 Maw 2017 - 4:00 PM
Addysgir yn: Saesneg
Lleoliad: Room to be advised on arrival
Glyndwr University, Wrexham
GLYNDWR UNIVERSITY, FFORDD YR WYDDGRUG, WRECSAM, LL11 2AW
WRECSAM
LL11 2AW
Cost (fesul person): £100.00
Lleoedd sy'n weddill: 8

Gweld manylion


Cwrs Asiant Rhentu Doeth Cymru

Dyddiad cychwyn: 17 Maw 2017 - 8:45 AM
Dyddiad gorffen: 17 Maw 2017 - 6:00 PM
Addysgir yn: Saesneg
Lleoliad: Room to be advised on arrival
Glyndwr University, Wrexham
GLYNDWR UNIVERSITY, FFORDD YR WYDDGRUG, WRECSAM, LL11 2AW
WRECSAM
LL11 2AW
Cost (fesul person): £140.00
Lleoedd sy'n weddill: 12

Gweld manylion


Cwrs Landlordiaid Rhentu Doeth Cymru

Dyddiad cychwyn: 20 Maw 2017 - 8:45 AM
Dyddiad gorffen: 20 Maw 2017 - 4:00 PM
Addysgir yn: Saesneg
Lleoliad: Room to be advised on arrival
Gwesty’r Village, Caerdydd
DE VERE HOTELS & LEISURE LIMITED, THE VILLAGE HOTEL & LEISURE, 29 PENDWYALLT ROAD, YR EGLWYS NEWYDD, CAERDYDD, CF14 7EF
CAERDYDD
CF14 7EF
Cost (fesul person): £100.00
Lleoedd sy'n weddill: 0

Gweld manylion


Cwrs Asiant Rhentu Doeth Cymru

Dyddiad cychwyn: 20 Maw 2017 - 8:45 AM
Dyddiad gorffen: 20 Maw 2017 - 6:00 PM
Addysgir yn: Saesneg
Lleoliad: Room to be advised on arrival
Gwesty’r Village, Caerdydd
DE VERE HOTELS & LEISURE LIMITED, THE VILLAGE HOTEL & LEISURE, 29 PENDWYALLT ROAD, YR EGLWYS NEWYDD, CAERDYDD, CF14 7EF
CAERDYDD
CF14 7EF
Cost (fesul person): £140.00
Lleoedd sy'n weddill: 10

Gweld manylion


1 2 >