Cyrsiau

Mae Rhentu Doeth Cymru yn rhedeg ei hyfforddiant ei hun, a gallwch drefnu lle arno drwy’r wefan hon. Isod gallwch weld a oes cwrs addas ar gael mewn lleoliad cyfleus i chi.  I gwmnïau sydd am hyfforddi nifer o staff ar yr un pryd , rydym yn gallu darparu trefniadau archebu bloc. Bydd angen trafod hyn a’r ffioedd cysylltiedig yn uniongyrchol gyda ni. 

Cwrs undydd yw'r cwrs i landlordiaid, ac fe’i cyflwynir mewn awyrgylch hamddenol gan hyfforddwyr sydd â phrofiad go iawn o weithio yn y sector rhent preifat. Mae'r hyfforddiant yn llawn gwybodaeth, yn berthnasol, ac o werth go iawn i bobl sy'n rhedeg eiddo rhent.

Mae gan Landlordiaid ac Asiantau yr opsiwn i gwbwlhau yr hyfforddiant ar-lein drwy wefan Rhentu Doeth Cymru.

I archebu lle ar gwrs Rhentu Doeth Cymru y peth cyntaf sydd angen I chi ei wneud ydy creu cyfrif ar y wefan hon.

Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i gwrs addas mewn ardal gyfleus, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r ffurflen Cysylltu â Ni. Dylech chi roi gwybod y cwrs sydd angen arnoch ac ym mha le: bydd hyn yn ein helpu i ddatblygu ein darpariaeth er mwyn cwrdd â’r angen.

Mae’n ofynnol i landlordiaid sydd yn byw tu allan i Gymru, Lloegr, a’r Alban, neu dros 200 milltir o’r eiddo rhent i benodi asiant lleol*, heblaw bod gan y landlord aelod o staff lleol* a gyflogir yn ffurfiol ar gontract gwasanaeth

Nid yw penodi asiant yn golygu nad oes yn rhaid i’r landlord ddal trwydded hefyd os yw hefyd am gyflawni gweithgareddau gosod a rheoli.

Os nad ydych yn siŵr pa gwrs sy’n addas i’ch sefyllfa, cliciwch ar y bocs gwyrdd isod i lawrlwytho ein canllaw hyfforddiant a fydd yn eich helpu i ddewis y cwrs cywir.

PA GWRS SY’N ADDAS I MI?

Chwilio am Gwrs

Unrhyw Un
Unrhyw Un
Dewiswch
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Unrhyw Un
Unrhyw Un

Cyrsiau presennol


Cwrs Asiant Rhentu Doeth Cymru

Dyddiad cychwyn: 17 Maw 2020 - 8:45 AM
Dyddiad gorffen: 17 Maw 2020 - 6:00 PM
Addysgir yn: Saesneg
Lleoliad: Room to be advised on arrival
Gwesty’r Village Abertawe
VILLAGE, LANGDON ROAD, SWANSEA DOCKS, ABERTAWE, SA1 8QY
ABERTAWE
SA1 8QY
Math o gwrs: Trwyddedy yn yr ystafell ddosbarth
Cost (fesul person): £140.00
Lleoedd sy'n weddill: 10

Gweld manylion


Cwrs Landlordiaid Rhentu Doeth Cymru

Dyddiad cychwyn: 18 Maw 2020 - 8:45 AM
Dyddiad gorffen: 18 Maw 2020 - 4:00 PM
Addysgir yn: Saesneg
Lleoliad: Room to be advised on arrival
Y Ganolfan Rheolaeth
PRIFYSGOL CYMRU BANGOR, FFORDD Y COLEG, BANGOR, LL57 2DG
BANGOR
LL57 2DG
Math o gwrs: Trwyddedy yn yr ystafell ddosbarth
Cost (fesul person): £100.00
Lleoedd sy'n weddill: 3

Gweld manylion


Cwrs Asiant Rhentu Doeth Cymru

Dyddiad cychwyn: 18 Maw 2020 - 8:45 AM
Dyddiad gorffen: 18 Maw 2020 - 6:00 PM
Addysgir yn: Saesneg
Lleoliad: Room to be advised on arrival
Y Ganolfan Rheolaeth
PRIFYSGOL CYMRU BANGOR, FFORDD Y COLEG, BANGOR, LL57 2DG
BANGOR
LL57 2DG
Math o gwrs: Trwyddedy yn yr ystafell ddosbarth
Cost (fesul person): £140.00
Lleoedd sy'n weddill: 8

Gweld manylion


Cwrs Landlordiaid Rhentu Doeth Cymru

Dyddiad cychwyn: 24 Maw 2020 - 8:45 AM
Dyddiad gorffen: 24 Maw 2020 - 4:00 PM
Addysgir yn: Saesneg
Lleoliad: Ystafell Hyfforddi Rhentu Doeth Cymru
Siarter Cyflogeion - Neuadd y Sir
CARDIFF COUNCIL, COUNTY HALL, ATLANTIC WHARF, BUTETOWN, CAERDYDD, CF10 4UW
CAERDYDD
CF10 4UW
Math o gwrs: Trwyddedy yn yr ystafell ddosbarth
Cost (fesul person): £90.00
Lleoedd sy'n weddill: 3

Gweld manylion


Cwrs Asiant Rhentu Doeth Cymru

Dyddiad cychwyn: 24 Maw 2020 - 8:45 AM
Dyddiad gorffen: 24 Maw 2020 - 6:00 PM
Addysgir yn: Saesneg
Lleoliad: Ystafell Hyfforddi Rhentu Doeth Cymru
Siarter Cyflogeion - Neuadd y Sir
CARDIFF COUNCIL, COUNTY HALL, ATLANTIC WHARF, BUTETOWN, CAERDYDD, CF10 4UW
CAERDYDD
CF10 4UW
Math o gwrs: Trwyddedy yn yr ystafell ddosbarth
Cost (fesul person): £130.00
Lleoedd sy'n weddill: 0

Gweld manylion


Cwrs Asiant Rhentu Doeth Cymru

Dyddiad cychwyn: 31 Maw 2020 - 8:45 AM
Dyddiad gorffen: 31 Maw 2020 - 6:00 PM
Addysgir yn: Saesneg
Lleoliad: Room to be advised on arrival
Prifysgol Aberystwyth, Campws Penglais
Penglais Campus, Aberystwyth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3FL, Cymru
Aberystwyth
SY23 3FL
Math o gwrs: Trwyddedy yn yr ystafell ddosbarth
Cost (fesul person): £140.00
Lleoedd sy'n weddill: 12

Gweld manylion


Cwrs Landlordiaid Rhentu Doeth Cymru

Dyddiad cychwyn: 31 Maw 2020 - 8:45 AM
Dyddiad gorffen: 31 Maw 2020 - 4:00 PM
Addysgir yn: Saesneg
Lleoliad: Room to be advised on arrival
Prifysgol Aberystwyth, Campws Penglais
Penglais Campus, Aberystwyth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3FL, Cymru
Aberystwyth
SY23 3FL
Math o gwrs: Trwyddedy yn yr ystafell ddosbarth
Cost (fesul person): £100.00
Lleoedd sy'n weddill: 12

Gweld manylion


< 1 2