Cyrsiau

Mae Rhentu Doeth Cymru yn rhedeg ei hyfforddiant ei hun, a gallwch drefnu lle arno drwy’r wefan hon. Isod gallwch weld a oes cwrs addas ar gael mewn lleoliad cyfleus i chi.  I gwmnïau sydd am hyfforddi nifer o staff ar yr un pryd , rydym yn gallu darparu trefniadau archebu bloc. Bydd angen trafod hyn a’r ffioedd cysylltiedig yn uniongyrchol gyda ni. 

Cwrs undydd yw'r cwrs i landlordiaid, ac fe’i cyflwynir mewn awyrgylch hamddenol gan hyfforddwyr sydd â phrofiad go iawn o weithio yn y sector rhent preifat. Mae'r hyfforddiant yn llawn gwybodaeth, yn berthnasol, ac o werth go iawn i bobl sy'n rhedeg eiddo rhent.

Mae gan Landlordiaid ac Asiantau yr opsiwn i gwbwlhau yr hyfforddiant ar-lein drwy wefan Rhentu Doeth Cymru.

I archebu lle ar gwrs Rhentu Doeth Cymru y peth cyntaf sydd angen I chi ei wneud ydy creu cyfrif ar y wefan hon.

Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i gwrs addas mewn ardal gyfleus, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r ffurflen Cysylltu â Ni. Dylech chi roi gwybod y cwrs sydd angen arnoch ac ym mha le: bydd hyn yn ein helpu i ddatblygu ein darpariaeth er mwyn cwrdd â’r angen.

Mae’n ofynnol i landlordiaid sydd yn byw tu allan i Gymru, Lloegr, a’r Alban, neu dros 200 milltir o’r eiddo rhent i benodi asiant lleol*, heblaw bod gan y landlord aelod o staff lleol* a gyflogir yn ffurfiol ar gontract gwasanaeth

Nid yw penodi asiant yn golygu nad oes yn rhaid i’r landlord ddal trwydded hefyd os yw hefyd am gyflawni gweithgareddau gosod a rheoli.

Os nad ydych yn siŵr pa gwrs sy’n addas i’ch sefyllfa, cliciwch ar y bocs gwyrdd isod i lawrlwytho ein canllaw hyfforddiant a fydd yn eich helpu i ddewis y cwrs cywir.

PA GWRS SY’N ADDAS I MI?

Chwilio am Gwrs

Unrhyw Un
Unrhyw Un
Dewiswch
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Unrhyw Un
Sir Benfo

Cyrsiau presennol


Cwrs Ar-lein RhDC i Asiantau

Addysgir yn: Saesneg a Chymraeg
Lleoliad: Cwrs ar-lein
Math o gwrs: Trwyddedu ar-lein
Cost (fesul person): £50.00

Gweld manylion


Rhan 1 o Deddf Tai (Cymru) 2014: Trosolwg (ar gyfer landlordiaid ac asiantau sydd angen hyfforddiant atodol)

Addysgir yn: Saesneg a Chymraeg
Lleoliad: Cwrs ar-lein
Math o gwrs: Trwyddedu ar-lein
Cost (fesul person): Am ddim

Gweld manylion


Cwrs Landlord Ar-lein RhDC

Addysgir yn: Saesneg a Chymraeg
Lleoliad: Cwrs ar-lein
Math o gwrs: Trwyddedu ar-lein
Cost (fesul person): £30.00

Gweld manylion


RhDC Cwrs Atodol Asiant (i landlordiaid sydd angen 'top up' i fod yn asiantau)

Addysgir yn: Saesneg a Chymraeg
Lleoliad: Cwrs ar-lein
Math o gwrs: Trwyddedu ar-lein
Cost (fesul person): £20.00

Gweld manylion


RhDDC

Addysgir yn: Saesneg a Chymraeg
Lleoliad: Cwrs ar-lein
Math o gwrs: Hyfforddiant DPP ar-lein
Cost (fesul person): Am ddim

Gweld manylion


Diogelwch Tân

Addysgir yn: Saesneg a Chymraeg
Lleoliad: Cwrs ar-lein
Math o gwrs: Hyfforddiant DPP ar-lein
Cost (fesul person): Am ddim

Gweld manylion


Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar gyfer y Sector Rhentu Preifat

Addysgir yn: Saesneg a Chymraeg
Lleoliad: Cwrs ar-lein
Math o gwrs: Hyfforddiant DPP ar-lein
Cost (fesul person): Am ddim

Gweld manylion