Croeso i Rhentu Doeth Cymru

Mae Rhentu Doeth Cymru yn prosesu cofrestriadau landlordiaid ac yn rhoi trwyddedau i landlordiaid ac asiantau y mae angen iddynt gydymffurfio â Deddf Tai (Cymru) 2014.  Roedd y ddeddfwriaeth yn caniatáu blwyddyn i’r rhai yr oedd angen iddynt gydymffurfio, wneud hynny heb berygl o wynebu canlyniadau. Os nad ydych wedi cydymffurfio eto, cliciwch yma i ddarganfod eich camau nesaf.

Cyrsiau Hyfforddiant - Porwch am gyrsiau Rhentu Doeth Cymru yng Nghymru

Unrhyw Un

Gall pobl y mae angen iddynt gael hyfforddiant er mwyn cael trwydded gwblhau hyfforddiant a ddarperir gan Rhentu Doeth Cymru yn yr ystafell ddosbarth neu ar-lein. Gallwch weld y cyrsiau sydd ar gael ar ein tudalen cyrsiau neu glicio ar ran o Gymru I weld ein cyrsiau yn yr ardal honno.

Local authorities in Wales Monmouthshire Newport Torfaen Blaenau Gwent Caerphilly Merthyr Tydfil Rhondda Cynon Taf Cardiff Vale of Glamorgan Bridgend Neath Port Talbot Swansea Carmarthen Pembrokeshire Ceredigion Powys Gwynedd Conwy Denbighshire Wrexham Flintshire Isle of Anglesey

A yw hyn yn berthnasol i mi?

Defnyddiwch ein holiadur rhyngweithiol i'ch helpu i ddeall y gofynion cyfreithiol newydd a sut i gydymffurfio â hwy.

Gwneud cais Mewngofnodi