Croeso i Rhentu Doeth Cymru

Mae Rhentu Doeth Cymru yn prosesu cofrestriadau landlordiaid ac yn rhoi trwyddedau i landlordiaid ac asiantau y mae angen iddynt gydymffurfio â Deddf Tai (Cymru) 2014.  Roedd y ddeddfwriaeth yn caniatáu blwyddyn i’r rhai yr oedd angen iddynt gydymffurfio, wneud hynny heb berygl o wynebu canlyniadau.

 

Mae’r grymoedd gorfodi dan y ddeddf bellach yn weithredol. Mae hyn yn golygu ei bod nawr yn drosedd i beidio â chydymffurfio â’r ddeddfwriaeth. Os nad ydych wedi cydymffurfio eto, cliciwch yma i ddarganfod eich camau nesaf.

Cyrsiau Hyfforddiant - Porwch am gyrsiau Rhentu Doeth Cymru yng Nghymru

Unrhyw Un

Gall pobl sydd am fynychu hyfforddiant at ddibenion trwyddedu wneud hynny drwy gymryd rhan yng nghyrsiau Rhentu Doeth Cymru. Gallwch weld y cyrsiau sydd ar gael fesul Awdurdod Lleol.

Local authorities in Wales Monmouthshire Newport Torfaen Blaenau Gwent Caerphilly Merthyr Tydfil Rhondda Cynon Taf Cardiff Vale of Glamorgan Bridgend Neath Port Talbot Swansea Carmarthen Pembrokeshire Ceredigion Powys Gwynedd Conwy Denbighshire Wrexham Flintshire Isle of Anglesey

A yw hyn yn berthnasol i mi?

Defnyddiwch ein holiadur rhyngweithiol i'ch helpu i ddeall y gofynion cyfreithiol a sut i gydymffurfio â hwy.

Gwneud cais Mewngofnodi

Darparwyr Hyfforddiant Allanol

Os hoffech chi gwblhau hyfforddiant cymeradwy RhDC gyda un o'n sefydliadau partner, clicwch yma.