COVID-19: Canolfan Gyswllt Rhentu Doeth Cymru ar gau dros dro
23 Maw 2020 Asiantau   Cyffredinol   Landlordiaid  

COVID-19: Canolfan Gyswllt Rhentu Doeth Cymru ar gau dros dro

Fel canlyniad o’r amgylchiadau presennol, mae Canolfan Gyswllt Rhentu Doeth Cymru ar gau yn ystod cyfnod rheoli COVID-19. Fyddem yn delio ag ymholiadau os cânt eu derbyn drwy e-bost neu'r post

Byddwn yn parhau i gyfathrebu gyda’n cwsmeriaid trwy ein gwefan, ar gyfryngau cymdeithasol a drwy gylchlythyron dros yr wythnosau nesaf.

Yn y cyfamser, rydym yn annog i’r rhai sy’n dymuno siarad â ni i ddefnyddio ein tudalen Cwestiynau Cyffredin yn y lle cyntaf. Os na allwch ddod o hyd i'r cyngor yr ydych yn chwilio amdano, defnyddiwch ein ffurflen Cysylltwch â niOherwydd lefelau staffio is, gallech brofi ychydig o oedi wrth i ni geisio ymateb. Byddwn yn gwneud ein gorau i ddod yn ôl atoch cyn gynted â phosibl.

Yn y cyfamser, annogir i chi adolygu'r canllawiau COVID-19 diweddaraf gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i sicrhau eich diogelwch a diogelwch eich tenantiaid.


Yn ôl