Nid ydym yn gallu darparu gwasanaeth ffôn ar hyn o bryd ac efallai y bydd hyn yn wir am beth amser. Cliciwch ar y dolenni canlynol am arweiniad ar: Gofrestru, Trwyddedu, neu Adnewyddu. Gallwch hefyd gwblhau trafodion yn ymwneud â chofrestru, trwyddedu a hyfforddiant yn eich cyfrif personol. Fel arall, gallwch gysylltu â ni gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein a geir yma. Diolchwn i chi am eich amynedd ac ymddiheuriwn am unrhyw anghyfleustra.

Bydd eich sesiwn yn dod i ben ymhen xx.xx. Ydych eisiau Parhau neu Allgofnodi
Bydd eich sesiwn yn dod i ben ymhen xx.xx
Parhau neu Allgofnodi