Oes angen i mi gofrestru fel landlord?

Darllenwch at atebwch y cwestiynau canlynol i weld os oes angen i chi gofrestru fel landlord gyda Rhentu Doeth Cymru. 

Ydych chi’n berchennog ar eiddo preswyl yng Nghymru nad ydych yn byw ynddo?

Rwy’n berchen ar fy nghartref fy hun ond mae gen i letywr