Cyrff Proffesiynol Asiantau Gosod a/neu Reoli

Mae'r Awdurdod Trwyddedu wedi partneru â chyrff proffesiynol asiantau gosod a rheoli a bydd eich gwybodaeth yn cael ei rhannu â chorff proffesiynol perthnasol, dim ond o dan yr amgylchiadau canlynol:

  • pan fydd person wedi datgan i'r Awdurdod Trwyddedu ei fod yn aelod o'r corff proffesiynol hwnnw, a / neu
  • lle mae gweithgareddau'r Awdurdod Trwyddedu wedi penderfynu eich bod yn defnyddio brandio / logos y corff proffesiynol hwnnw yn anghywir a / neu heb gydsyniad.

Yn ogystal, gall y cyrff proffesiynol asiantau gosod a rheoli rannu gwybodaeth berthnasol gyda'r Awdurdod Trwyddedu er mwyn helpu i benderfynu a ydych chi'n cydymffurfio ag amodau eich trwydded ac er mwyn helpu i benderfynu a ydych chi'n berson ffit a phriodol i ddal a chynnal trwydded.

Bydd unrhyw rannu gwybodaeth yn cael ei gwblhau trwy wefan ddiogel yr Awdurdod Trwyddedu neu'r Corff Proffesiynol neu i gyfeiriad e-bost penodol.

Y cyrff proffesiynol gosod a rheoli gweithwyr proffesiynol sydd mewn partneriaeth â'r Awdurdod Trwyddedu ar hyn o bryd yw:

Corff Proffesiynol Asiantau Gosod a RheoliRhannu gwybodaeth gyda'r Awdurdod Trwyddedu lle mae'n bosibl bod amodau trwydded wedi'u torri neu i helpu i benderfynu a yw ymgeisydd / trwyddedai yn berson addas a phriodolYr Awdurdod Trwyddedu yn rhannu gwybodaeth gyda'r Corff Proffesiynol lle rydych wedi datgan eich bod yn aelod o'r Corff Proffesiynol hwnnw, neu lle rydych yn defnyddio brandio / logos y Corff Proffesiynol yn anghywir neu heb gydsyniad
Cymdeithas Asiantau Gosod Preswyl (PropertyMark)IEIE
Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS)IEIE
Cymdeithas Asiantau Gosod y DUIEIE
SafeAgentIEIE
The Property Redress SchemeIEIE
Yr Ombwdsmon EiddoIEIE
Y Cynllun Blaendal TenantiaethIEIE