Newyddion Diweddaraf

Credyd Cynhwysol: Helpu hawlwyr i dalu eu rhent
31 Ion 2020 Asiantau   Cyffredinol   Landlordiaid  

Credyd Cynhwysol: Helpu hawlwyr i dalu eu rhent

Yn y mwyafrif helaeth o achosion, mae hawlwyr Credyd Cynhwysol yn talu eu rhent yn brydlon ac yn llawn, ond bydd adegau pan fydd angen ychydig o help ychwanegol. Mae Fiona Jones – Cyfarwyddwr Grŵp Cymru, Gwaith ac Iechyd - yn trafod y gefnogaeth y mae'r Adran Gwaith a Phensiynau (AGaP) yn ei gynnig i landlordiaid i helpu i gadw pethau ar y trywydd cywir.

Darllen mwy
< 1 2 3