Datganiad y Gweinidog: Ymgynghoriad am gynyddu'r cyfnod hysbysu cyn troi tenant allan heb fai
16 Gorff 2019 Asiantau   Cyffredinol   Landlordiaid  

Datganiad y Gweinidog: Ymgynghoriad am gynyddu'r cyfnod hysbysu cyn troi tenant allan heb fai

Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i fynd i’r afael â phryderon sy’n ymwneud a throi allan heb fai, sy’n galluogi landlordiaid i feddiannu eiddo â rhybudd o ddau fis heb fod y sawl sy’n rhentu’n mynd yn groes i’r contract.

Er mwyn cyflawni hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad i geisio eich barn ar:

  • Ymestyn y cyfnod hysbysu byrraf a ganiateir o ddau fis i chwe mis;
  • Cyfyngu ar hawl landlord rhag rhoi hysbysiad troi tenant allan heb fai o fewn chwe mis cyntaf contract cyfnodol
  • Gosod cyfyngiad amser o chwe mis ar roi hysbysiad troi tenant allan heb fai ar ôl i gyfnod hysbysiad blaenorol ddod i ben a mwy...

Darllenwch y datganiad llawn yma.


Yn ôl