Herio Gwahaniaethu yn y Sector Rhent Preifat
19 Tach 2018 Cyffredinol  

Herio Gwahaniaethu yn y Sector Rhent Preifat

Mae Drysau Agored wedi creu dau ganllaw i denantiaid am ddim, sydd â’r nod o leihau gwahaniaethu a chamdriniaeth yn y Sector Rhent Preifat.

Mae’r canllawiau, o’r enw ‘Problemau Cyffredin a sut i’w goresgyn’, a ‘Herio Gwahaniaethu’ yn ceisio rhoi gwybodaeth i denantiaid ar eu hawliau yn ogystal â ble i fynd am gymorth ychwanegol pe byddai angen arnynt.

Mae ‘Problemau cyffredin a sut i’w goresgyn’ yn cynnig arweiniad ar broblemau y mae tenantiaid o amryw gefndiroedd yn eu hwynebu.

Mae ‘Herio Gwahaniaethu’ yn ganllawiau sy’n rhoi rhagor o wybodaeth i denantiaid preifat ar eu hawliau o dan y Ddeddf Cydraddoldeb a beth i’w wneud pe byddent hyn teimlo nas bodlonir yr hawliau hynny.

Mae Drysau Agored hefyd wedi creu dau fideo YouTube sy’n berthnasol i’r hyn y gallwch eu gweld yma:


Am ragor o wybodaeth ewch i:
http://www.opendoors.wales/blog/open-doors-tenant-guides


Yn ôl