Llywodraeth i wahardd ffioedd gan asiantau gosod tai
18 Ebr 2017 Asiantau   Cyffredinol   Landlordiaid  

Llywodraeth i wahardd ffioedd gan asiantau gosod tai

Beth sy'n digwydd yn Lloegr...

Mae’r Llywodraeth wedi amlinellu mesurau newydd i roi tegwch i bobl sy’n rhentu drwy wahardd ffioedd annheg gan asiantau gosod tai, gan annog mwy o gystadleuaeth yn y sector rhent. Darllenwch fwy yma https://www.gov.uk/government/news/government-action-to-ban-letting-agent-fees  

Bydd y rheolau newydd yn ei gwneud hi’n haws i ddal landlordiaid sy’n torri’r rheolau gan wella diogelwch a chadw rhentu’n fforddiadwy i rentwyr. Mae gan gynghorau nawr yr hawl i godi dirwyon o hyd at £30,000 yn hytrach nag erlyn yn achos nifer o droseddau’n ymwneud â thai. Bydd hawl ganddynt gadw’r incwm i gyd a sicrhau ei fod yn cael ei ddefnyddio at ddibenion gorfodaeth yn y sector tai preifat. Mae gorchmynion ad-dalu rhent, y gellir eu defnyddio i gosbi landlordiaid sy’n rheoli neu osod eiddo didrwydded, hefyd wedi eu hymestyn i nifer helaethach o sefyllfaoedd. Mae’r rhain yn cynnwys troi tenantiaid allan yn anghyfreithlon neu eu poeni, defnyddio trais i orfodi mynediad a mynd yn groes i orchymyn gwahardd. Darllenwch mwy yma: https://www.gov.uk/government/news/tougher-measures-to-target-rogue-landlords


Yn ôl