Fforwm Landlordiaid Cyngor Sir y Fflint
18 Tach 2019 - 8:30 AM Cyffredinol   Landlordiaid  

Fforwm Landlordiaid Cyngor Sir y Fflint

Lleoliad: The Celtic Arms, Northop Country Park Golf Club, Northop, Mold CH7 6WA
Yn berthnasol i: Landlordiaid yn Sir y Fflint

Mae fforwm landlordiaid nesaf cyngor Sir y Fflint ar ddydd Llun 18 o Dachwedd 2019.

Mae’r fforwm yn darparu cyfle rhwydweithio delfrydol i landlordiaid yn y Sector Rhent Preifat a’r siawns i rannu profiadau ac arfer gorau.

Byddai'r digwyddiad yn cynnwys ystod o siaradwyr a fydd yn darparu diweddariadau ar faterion cyfoes yn ymwneud ag eiddo rhentu preifat yn y fwrdeistref.  

Sesiwn un: 08:30am - 10:30am

Sesiwn dau: 16:30pm - 18:30pm


Yn ôl