Fforwm Landlordiaid Pen-y-bont ar Ogwr
16 Hyd 2019 - 6:00 PM Cyffredinol   Landlordiaid  

Fforwm Landlordiaid Pen-y-bont ar Ogwr

Lleoliad: Penybont FC, Heol Llangewydd, Bryntyrion, CF31 4JU
Yn berthnasol i: Landlordiaid a Asiantau Gosod y Sector Preifat

Hyrwyddir Fforwm Landlordiaid Pen-y-bont ar Ogwr gan y Cyngor mewn partneriaeth â Chymdeithas Landlordiaid Cenedlaethol (NLA).

Mae'r Fforwm yn hyrwyddo ymgynghoriad rhwng y Cyngor a landlordiaid preifat ac yn rhoi cyfle i landlordiaid gwrdd â'r Cyngor a thrafod materion a all effeithio arnynt. Mae'r Fforwm hefyd yn faes effeithiol i gyfnewid newyddion, golygfeydd a phrofiadau. Gwahoddir siaradwyr gwadd gan y fforwm i fynychu a rhoi diweddariadau ar bob maes sy'n effeithio ar y sector rhentu preifat i wella safonau a chreu cyfleoedd busnes i landlordiaid.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Sue Cunningham, Swyddog Datblygu Llety (Tîm Ailgartrefu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr) ar 01656 643540 neu e-bostiwch susan.cunningham@bridgend.gov.uk neu cysylltwch â Gavin Dick, NLA ar0207 8207901 neu e-bostiwch gavin.dick@landlords.org.uk.


Yn ôl