Fforwm Landlordiaid Cyngor Wrecsham
26 Chwef 2020 - 5:30 PM Cyffredinol   Landlordiaid  

Fforwm Landlordiaid Cyngor Wrecsham

Lleoliad: Canolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam, LL11 2AW
Yn berthnasol i: Landlordiaid yn Wrecsam

Cynhelir fforwm landlordiaid nesaf cyngor Wrecsam ar ddydd Mercher 26 o Chwefror 2020.

Mae’r fforwm yn darparu cyfle rhwydweithio delfrydol i landlordiaid yn y Sector Rhent Preifat a’r siawns i rannu profiadau ac arfer gorau. 

Gwybodaeth archebu:

Os hoffech fynychu'r digwyddiad, cysylltwch â healthandhousing@wrexham.gov.uk i archebu lle.


Yn ôl