Fforwm Landlordiaid Abertawe
20 Tach 2019 - 4:30 PM Cyffredinol   Landlordiaid  

Fforwm Landlordiaid Abertawe

Lleoliad: Neuadd Brangwyn, Neuadd y Ddinas, Abertawe SA1 4PE
Yn berthnasol i: Landlordiaid ac Asiantau

Cynhelir cyfarfod nesaf Fforwm Landlordiaid Abertawe ar ddydd Mercher, 20 Tachwedd 2019 yn Neuadd Brangwyn, Neuadd y Ddinas, Abertawe.

Bydd cyflwniadau gan:

  • Bethan Jones (Rheolwr Gweithredol) a Huw Saunders (Rheolwr Cydymffurfio a Rheoliad), Rhentu Doeth Cymru.
    Diweddariad Rhentu Doeth Cymru a throsolwg o'r gwaharddiad o ran ffioedd tenantiaid.
  • PCSO James O'Neale, Swyddog Diogelwch Cymunedol Gorllewinol, de Cymru Llinellau Sirol -
    y bygythiad i'n cymunedau
  • Julie Mallinson, Undeb Credyd Celtic 
    Sut mae Undeb Credyd Celtic yn ymgysylltu â landlordiaid a thenantiaid i hwyluso trosglwyddiad taliadau rhent misol yn rheolaidd ac yn amserol. 

Bydd Paula Livingstone (Swyddog Adrannol, Rheoli Llygredd a Thai'r Sector Preifat), Steve Porter (Rheolwr Gweithrediadau, Gwasanaethau Tai Cymunedol), Marie Muldoon (Rheolwr Gweithrediadau Tai), Jody Davies, (Cydlynydd Uned Cefnogi Tenantiaid) a chydweithwyr o The Wallich a thîm Gwastraff ac Ailgylchu'r cyngor yn bresennol ac yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych mewn perthynas â'u gwaith.

Byddwn hefyd yn cynnal stondin a gynhelir gan Undeb Credyd Celtic

Gwybodaeth archebu

Mae 150 o leoedd ar gael ar gyfer y digwyddiad hwn. I gadw lle am ddim, anfonwch eich enw, eich e-bost a'ch rhif ffôn at jo.dowling@abertawe.gov.uk erbyn dydd Llun 11 Tachwedd. Bydd pob un sy'n bresennol yn cael eu cynnwys mewn raffl am ddim.

Os oes gennych ofynion mynediad arbennig neu ofynion penodol eraill, gwnewch hynny'n glir wrth gadw lle. (Bydd mynediad lefel arall i'r neuadd a dolen glyw ar gael ar gais).

Mae croeso i gyfraniadau i'r cyfarfod yn Gymraeg. Rhowch wyboderbyn 11 Tachwedd os ydych am ddefnyddio'r Gymraeg yn y cyfarfod fel y gallwn wneud trefniadau i gael gwasanaeth cyfieithu.


Yn ôl