Fforwm Landlordiaid Conwy
23 Ion 2020 - 5:30 PM Cyffredinol   Landlordiaid  

Fforwm Landlordiaid Conwy

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Bodlondeb, Conwy LL32 8DU
Yn berthnasol i: Landlordiaid yng Nghonwy

Mae Cyngor Conwy yn estyn gwahoddiad cynnes i chi ddod i’r Fforwm Landlordiaid nesaf ar Nos Iau, 23 Ionawr 2020. 

Bydd y digwyddiad yn darparu cyfle rhwydweithio delfrydol, ac yn cynnwys diweddariadau byr a newyddion gan eich awdurdod lleol. 

Agenda

  • Catherine May, Tyfu Tai, Rhentu Preifat ac Iechyd Meddwl: Ffordd Ymlaen
  • Sarsiant Beth Jones, Heddlu Gogledd Cymru, Meddiannu Cartrefi Pobl Ddiamddiffyn i Werthu Cyffuriau: Gwybodaeth i landlordiaid.
  • Joanna Seymour, Cymru Gynnes, Gwres Fforddiadwy i chi a’ch tenantiaid 

Bydd te a choffi ar gael o 5.00pm ymlaen.

Os ydych yn bwriadu dod i’r cyfarfod, anfonwch e-bost at strategaethtai@conwy.gov.uk neu ffonio Anna Williams ar 01492 576274.

I weld cylchlythyr diweddaraf y Fforwm Landlordiaid, cliciwch yma.


Yn ôl