Digwyddiad digidol: Fforwm Landlordiaid Conwy
23 Gorff 2020 - 5:30 PM Cyffredinol   Landlordiaid  

Digwyddiad digidol: Fforwm Landlordiaid Conwy

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Bodlondeb, Conwy LL32 8DU
Yn berthnasol i: Landlordiaid yng Nghonwy

Mae Cyngor Conwy yn falch i gyhoeddi y bydd Fforwm Landlord Conwy nesaf yn cael ei gynnal ddydd Iau 23 Gorffennaf.

Mi fydd y digwyddiad yn cael ei gyflwyno mewn partneriaeth â Chymdeithas Genedlaethol y Landlordiaid Preswyl.

Bydd y weminar yn digwydd rhwng 6:00pm - 7:30pm ond gall gwesteion ymuno â'r ystafell aros am 5:30 pm.

Bydd John Stewart NRLA yn cadeirio'r digwyddiad ac yn darparu diweddariad cynhwysfawr ar ddeddfwriaeth genedlaethol sy'n effeithio ar y sector.

Bydd staff Cyngor Conwy yn rhoi diweddariad ar drefniadau a chyfleoedd gwasanaeth lleol. Bydd cyfranogwyr hefyd yn cael cyfle i ofyn cwestiynau cyn, yn ystod ac ar ôl y digwyddiad.

Sut i ymuno

Os ydych chi am gofrestru i fynychu'r weminar, cysylltwch â Housingstrategy@conwy.gov.uk.

Yn ôl