Credyd Cynhwysol - Awgrymiadau a Chyngor i landlordiaid
17 Ion 2019 Cyffredinol   Landlordiaid  

Credyd Cynhwysol - Awgrymiadau a Chyngor i landlordiaid

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau wedi llunio awgrymiadau arbennig i landlordiaid sydd â thenantiaid sy’n hawlio’r Credyd Cynhwysol.

Mae’r Credyd Cynhwysol yn fath newydd o gymorth ariannol sy’n disodli chwe budd-dal gwaith ‘prawf modd’, gan gynnwys y Budd-dal Tai. Mae’n effeithio ar denantiaid ym mhob sector tai, gan gynnwys y sector rhent preifat.

Mae’r Credyd Cynhwysol yn cael ei ddarparu gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, a chaiff ei gyflwyno mewn camau ledled y DU, fesul ardal cod post.

Mae’r awgrymiadau arbennig ar gael yma.

Hefyd, mae tudalen yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol i landlordiaid ar gael yma:

Awgrymiadau i landlordiaid


Yn ôl