Sioe Dethiol i Landlordiaid Cyngor Sir Ddinbynch
26 Chwef 2020 - 4:45 PM Landlordiaid  

Sioe Dethiol i Landlordiaid Cyngor Sir Ddinbynch

Lleoliad: Neuadd Y Dref Y Rhyl, Ffordd Wellington, LL18 1BA
Yn berthnasol i: Landlordiaid

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn eich gwadd i Sioe Dethiol i Landlordiaid ar ddydd Mercher 26 Chwefror lle bydd help, cyngor, sesiynau hyfforddi a chyflwyniadau ar y gwasanaethau canlynol;

  • Rhentu Doeth Cymru
  • Dewisiadau Tai a Digartrefedd
  • Credyd Cynhwysol

Bydd siaradwyr pellach yn cael eu cadarnhau cyn bo hir.  

Amser: 16:45yp - 20:30yp

I sicrhau eich lle, ffoniwch 01824 706389 neu e-bostiwch envhealth@denbighshire.gov.uk


Yn ôl