Fforwm Landlordiaid Preifat Caerffili
21 Hyd 2019 - 6:00 PM Landlordiaid   Cyffredinol  

Fforwm Landlordiaid Preifat Caerffili

Lleoliad: Swyddfeydd Cyngor Ty Penallta, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7PG
Yn berthnasol i: Landlordiaid ac Asiantau yn Nghaerffili

Cynhelir fforwm landloriaid nesaf ar 21ain o Hydref 2019. 

Mae Fforwm Landlordiaid Preifat Caerffili yn cwrdd bob tri mis ac yn cael ei redeg gan Landlordiaid ar gyfer Landlordiaid ac mae'n ffordd wych o ddarganfod am unrhyw newidiadau sy'n digwydd yn y Sector Rhentu Preifat.

Mae Greg Rowlands, y Cadeirydd, a'i dîm yn estyn croeso cynnes iawn i bawb sy'n mynychu.

Os hoffech ddarganfod pa siaradwyr sydd wedi'u trefnu ar gyfer y noson, gellir anfon Agenda atoch yn nes at yr amser.

I dderbyn copi o'r agenda, cysylltwch â Donna Elliot drwy ebost i elliod@caerffili.gov.uk.


Yn ôl