Cyflwynwyd eich cais am drwydded yn llwyddiannus. Diolch.

Mae eich Cyfrif Defnyddiwr nawr wedi ei gloi er mwyn galluogi i'ch cais fynd yn ei flaen. Mae hyn yn golygu allwch gael mynediad i eich cyfrif; fodd bynnag na allwch wneud unrhyw newidiadau. Dylech glywed gennym o fewn 8 wythnos ond cysylltwch a ni wedi'r cyfnod hwn os nad ydym wedi cyslltu a chi.

Yn y cyfamser, os oes ynrhyw fanylion yr hoffech chi eu dieweddaru yn eich cyfrif personol, eich cofrestriad neu eich cais am drwydded gallwch ysylltu a ni drwy:

E-bost: rhentudoethcymru@cardiff.gov.uk

Ffon: 03000133344

Dychwelyd i'r ddangosfwrdd